Statul a scos din hazna aproape 300.000 de euro pentru dosarele pierdute la CEDO și împăcările amiabile

Anticoruptie.md
25/01/2017
Foto: echr.coe.int

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a emis anul trecut 23 de hotărâri în privința Republicii Moldova, care au costat bugetul de stat aproape 190.000 de euro. Alte 90.000 de euro sunt bani pierduți de Guvern și de Primăria Chișinău în zece cauze care vizează fie împăcarea amiabilă dintre stat și reclamanți, fie recunoașterea de către Curte a declarațiilor unilaterale înaintate de Executiv. Datele se conțin în raportul organizației Juriștii pentru drepturile omului, făcut public miercuri, 25 ianuarie.

Potrivit datelor, cele mai multe dosare pierdute la CEDO anul trecut țin de Articolul 3 din Convenție -  Interzicerea torturii (11 cauze). Urmează Articolul 5 – Dreptul la libertate și la siguranță (cinci cauze); Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil (şase cauze); Articolul 8 - Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie (două cauze); Articolul 9 - Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie (o cauză); Articolul 13 - Dreptul la un remediu efectiv (cinci cauze); Articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenție – Protecția proprietății (cinci cauze). În două cauze în privința Republicii Moldova, nu a fost constatată nicio violare a Convenției, fiind vorba despre responsabilitatea Federației Ruse.

Totodată, în 2016 CEDO a făcut publice 25 de decizii, șapte dintre care au fost scoase de pe rol ca urmare a încheierii tranzacțiilor amiabile dintre Guvern și reclamanți, iar alte trei ca urmare a recunoașterii de către Curte a declarațiilor unilaterale înaintate de Guvern. Pentru aceste zece cauze, Guvernul a acordat în total suma de 49.400 de euro, iar Primăria Chișinău - 41.000  de euro pentru acoperirea prejudiciilor suportate de către reclamanți.

Asociația Juriștii pentru drepturile omului a făcut publică lista persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. În cazul în care comportamentul vreunui oficial din această listă constituie o infracţiune sau dacă greşeala acestuia a fost comisă intenţionat, împotriva sa pot fi pornite proceduri penale sau civile.

Anticoruptie.md
25/01/2017

Comentarii