Studiu // 503 violări ale drepturilor omului în cauzele moldovenești la CtEDO

Anticoruptie.md
02/03/2018
Sediul CEDO de la Strasbourg. Foto: CIJM

Cele mai des încălcate drepturi constatate de Ctedo în cauzele moldovenești sunt dreptul la un proces echitabil, interzicerea torturii, dreptul la libertate și siguranță, precum și la un recurs efectiv, arată un studiu al Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), publicat recent.

Potrivit CRJM, până la 31 decembrie 2017, CtEDO a pronunțat 354 de hotărâri în cauzele moldovenești, în care a constatat 503 violări ale drepturilor omului.

Astfel, autorii studiului relevă că cele mai des încălcate drepturi sunt:

 • dreptul la un proces echitabil (Art.6 CEDO) - 156 de violări (31%);
 • interzicerea torturii (Art.3 CEDO) - 125 de violări (24.8%);
 • dreptul la libertate şi siguranță (Art. 5 CEDO) - 72 de violări (14.3%);
 • dreptul la un recurs efectiv (Art. 13 CEDO) - 52 de violări (10.3%);
 • dreptul la respectarea vieții private și de familie (Art. 8 CEDO) - 23 de violări (4.6%);
 • dreptul la libertatea de exprimare (Art. 10 CEDO) - 17 violări (3.4%).

În același timp, cele mai des întâlnite tipuri de violări sunt:

 • Neexecutarea hotărârilor judecătorești - 63 de violări (12.5%);
 • Investigarea defectuoasă a maltratării și deceselor – 42 de violări (8.4%);
 • Detenția în condiții proaste - 39 de violări (7.8%);
 • Casarea hotărârilor judecătorești irevocabile prin recurs în anulare sau aplicarea neregulamentară a revizuirii - 31 de violări (6.2%);
 • Maltratarea – 28 de violări (5.6%);
 • Motivarea insuficientă a arestării - 21 de violări (4.2%).

Sinteza a fost elaborată în baza studierii jurisprudenței CtEDO în cauzele moldovenești disponibile pe pagina web a CtEDO.

Anticoruptie.md
02/03/2018

Comentarii