Trei șefi de stat reconfirmă aspirațiile europene ale Republicii Moldova, Ucraina și Georgia // Declarația Summitului de la Batumi

Anticoruptie.md
19/07/2021
Presedintie RM

Președinții Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, au reconformat luni, la Batumi, Georgia, aspirațiile de integrare în UE ale celor trei state, și necesitatea de a consolida cooperarea trilaterală. Maia Sandu, Volodimir Zelensky și Salome Zourabichvili​ au semnat o declarație comună, care pune în evidență angajamente în domenii care necesită „reforme și cooperare în dorința comună de a adera la Uniunea Europeană în baza unei abordări bazate pe merit”.

Redăm în întregime textul Declarației Summitului de la Batumi, semnată de cei trei șefi de state: 

„Noi, Șefii de Stat ai Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei ne-am reunit la Batumi pentru a consolida cooperarea trilaterală dintre țările noastre în ceea ce privește integrarea europeană și pentru a reitera angajamentul de a lucra împreună pentru un viitor european pașnic, democratic și prosper al Georgiei, Moldovei și Ucrainei.

Relațiile dintre Partenerii Asociați și Uniunea Europeană se bazează pe valorile comune pe care este construită UE - democrația, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și statul de drept. Rămânem dedicați implementării acestor valori și promovării lor în relațiile noastre pe scena internațională.

Reafirmăm angajamentul nostru neclintit de a avansa în continuare procesul de integrare în Uniunea Europeană prin reforme cuprinzătoare pentru consolidarea instituțiilor noastre democratice și de a armoniza progresiv legislația din sectoarele relevante cu elementele cheie ale acquis-ului UE.

Acordurile de Asociere cu Uniunea Europeană sunt foile de parcurs esențiale pentru reforme și punerea lor continuă în aplicare constituie baza pentru consolidarea asocierii politice și aprofundarea integrării economice și sectoriale cu Uniunea Europeană a celor trei Parteneri Asociați.

Acordarea perspectivei europene celor trei Parteneri Asociați va fi un stimulent puternic și va oferi un impuls pentru reforme mai profunde și mai cuprinzătoare. În acest context, reamintim că, în conformitate cu articolul 49 din TUE, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, în calitate de state europene, respectând valorile europene și angajându-se să le promoveze, pot solicita să devină membre ale Uniunii Europene.

Am convenit să continuăm să lucrăm cu instituțiile UE pentru punerea în practică a tuturor oportunităților și potențialului oferit de prevederile Acordurilor de Asociere privind Zonele de Liber Schimb Aprofundate și Cuprinzătoare care prevăd integrarea treptată în Piața Internă a UE, așa cum este stipulat în Acorduri și nu numai, în cazul în care nivelul actual de integrare economică va permite în continuare alinierea politicilor și convergența reglementărilor. În același timp, Acordurile de Asociere ar trebui să rămână instrumente flexibile care ar trebui actualizate când și unde este 

necesar pentru a se ține seama în mod corespunzător de evoluția cadrului de reglementare și a evoluțiilor economice, așa cum este stipulat în AA.

Vom lucra pentru a identifica priorități concrete în domeniile de interes comun pentru a consolida dialogul politic și a avansa în ceea ce privește integrarea economică și sectorială cu UE, în special în domeniile transporturilor, energiei, transformării digitale, economiei verzi, justiției și afacerilor interne, comunicațiilor strategice și sănătății.

Reiterăm sprijinul nostru constant pentru Parteneriatul Estic bazat pe asumare comună, angajamente reciproce și principii de diferențiere și incluziune, care a oferit tuturor Partenerilor săi instrumente pentru consolidarea democrației, sprijinirea dezvoltării economice și avansarea integrării europene, în concordanță cu interesele, ambițiile și capacități acestora. Vom lucra împreună cu alți parteneri interesați și cu instituțiile UE pentru a ne asigura că Parteneriatul Estic dezvoltă o agendă strategică orientată spre viitor și rămâne o politică puternică și eficientă care reflectă nevoile, ambițiile și aspirațiile fiecărui Partener, facilitează Integrarea europeană a Partenerilor săi, oferă instrumente relevante pentru a-și atinge obiectivele și promovează pacea și prosperitatea regiunii în ansamblu. În acest sens, salutăm propunerea UE în ceea ce privește Planul economic și de investiții pentru Parteneriatul Estic, împreună cu Top Ten Targets și inițiative emblematice. Așteptăm să discutăm aceste propuneri cu UE ca parte a agendei cuprinzătoare de a aduce Partenerii Estici din ce în ce mai aproape de UE. În același timp, noi reiterăm așteptările de a stabili obiective ambițioase pe termen lung pentru Parteneriatului Estic și de a spori viziunea strategică a acestuia. În acest context, noi credem că Summit-ul Parteneriatului Estic din decembrie ar trebui să ofere un nou impuls politic și strategic pentru inițiativă și suntem pregătiți să contribuim activ la orientarea spre rezultate și realizarea cu succes a acestuia.

Recunoscând importanța crucială a asistenței UE în punerea în aplicare a unei agende de reformă ambițioase și complexe orientate către Europa, noi vom lucra pentru a asigura cea mai bună punere în aplicare a metodelor de asistență și instrumentelor UE, în primul rând Instrumentul de Vecinătate, Dezvoltare și Cooperare internațională, precum și prin căutarea accesului la fonduri și resurse alternative la dispoziția UE, pe baza principiului condiționalității.

Vom lucra în vederea cooperării cu diferite inițiative regionale ce implică statele membre ale UE, complementare eforturilor noastre, inclusiv în domeniul conectivității, al tranziției ecologice și digitale și al economiei circulare. În acest context, vom explora posibilitățile de cooperare cu Inițiativa celor Trei Mări ca o mișcare către atingerea obiectivelor de conectivitate ale UE și ancorarea statelor noastre fizic de UE”.

Anticoruptie.md
19/07/2021Follow us on Telegram

Comentarii