UE aprobă plata a 30 milioane de euro din asistența macrofinanciară acordată Republicii Moldova

Anticoruptie.md
10/10/2019

Comisia Europeană, în numele UE, a aprobat joi  plata unei asistențe macrofinanciare în valoare de 30 milioane EUR către Republica Moldova. Aceasta este prima din cele trei plăți planificate în cadrul Programului de Asistență Macrofinanciară (AMF) acordată Republicii Moldova adoptat în septembrie 2017. Programul, în valoare de până la 100 milioane EUR, are drept obiectiv sprijinirea Republicii Moldova în acoperirea necesităților sale de finanțare externă în procesul implementării unei vaste și ambițioase agende de reformă structurală.

Comisarul European pentru Afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, Pierre Moscovici, a declarat: "Această plată este o expresie a sprijinului pentru implementarea reformelor-cheie vizând ameliorarea standardelor democratice și protejarea statului de drept în Republica Moldova. Comisia Europeană este gata să-și continue colaborarea strânsă cu autoritățile RM pentru a contribui la realizarea unui set larg și ambițios de reforme economice și structurale necesare în vederea asigurării locurilor de muncă, a creșterii economice și a investițiilor în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova."

În cazul plăților efectuate în cadrul programelor AMF, trebuie îndeplinite mai multe condiții: e nevoie să fie întrunite condițiile politice prealabile legate de respectarea mecanismelor democratice, a statului de drept și a drepturilor omului, iar măsurile specifice în materie de politici trebuie să fi fost implementate cu succes. Plățile sunt condiționate, de asemenea, de progresele înregistrate în programul FMI.

În iunie 2018, în urma unei evaluări care a constatat că nu au fost îndeplinite condițiile politice prealabile, a fost suspendată eliberarea primei tranșe a programului. Această evaluare s-a bazat în special pe decizia Curții Supreme de Justiție privind invalidarea netransparentă a rezultatelor alegerilor în Chișinău. În urma schimbării guvernului în iunie 2019, autoritățile RM s-au angajat într-un proces semnificativ și substanțial de reformă structurală pentru a consolida independența sistemului judiciar și combaterea corupției. Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă consideră acum că au fost îndeplinite condițiile politice prealabile pentru a proceda la plata primei tranșe a programului AMF.

Moldova și-a îndeplinit, de asemenea, angajamentele politice convenite cu UE, așa cum e prevăzut în Memorandumul de înțelegere, pentru eliberarea primei tranșe. Aceasta include măsurile luate pentru combaterea corupției și a spălării banilor, pentru promovarea unei transparențe sporite în gestionarea finanțelor publice, pentru modernizarea administrației publice a țării, pentru avansarea reformelor în curs ale sectorului energetic și financiar și pentru îmbunătățirea mediului de afaceri. De asemenea, FMI a finalizat recent a patra și a cincea evaluare a programului său cu Republica Moldova. Aceste decizii au deschis calea pentru reluarea plății asistenței.

Serviciile Comisiei Europene și Serviciul European de Acțiune Externă vor continua să monitorizeze îndeaproape și să evalueze îndeplinirea angajamentelor specifice în materie de politici și a condițiilor politice prealabile înainte de a doua și a treia tranșă a programului AMF.

Plata în valoare de 30 de milioane EUR va fi compusă din 10 milioane EUR sub formă de granturi și 20 de milioane EUR sub formă de împrumuturi.

Anticoruptie.md
10/10/2019

Comentarii