Am primit de la procuratură un răspuns ce nu conține informația solicitată

Анонимно
02/09/2016

Am primit un răspuns de la Procuratura sect. Buiucani, care însă nu conține informația solicitată. Este vorba despre răspunsul nr. 7641 din 29.07.2016, semnat de procurorul Sergiu Galben. Am solicitat explicații de ce timp de doi ani dosarul, care scoate la iveală scheme frauduloase de furt a terenurilor, nu a ajuns în instanța de judecată, invocând prevederile cu privire la  termenul rezonabil. Ce i-a încurcat dlui Cernaliov să efectueze toate acțiunile de urmărire penală până acum? 

Ordonanța prin care a fost dispusă începerea urmăririi penale a fost emisă la 4 iulie 2014. Atunci a fost dispus: 

  1. Începerea urmăririi penale în baza art. 328 alin. (3), lit. b) din Codul penal, şi anume săvîrşirea de către persoane cu funcţie de demnitate publică a unor acţiuni care depăşesc în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice.
  2. Atribuirea cauzei penale a nr. 2014038134.
  3. Fixarea termenului urmăririi penale pînă la 04 august 2014.
  4. Informarea persoanelor interesate despre hotărîrea adoptată.

Rog să verificați de ce dosarul se prăfuiește și acum pe mesele procurorilor? De ce ancheta nu s-a mișcat din loc?

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe aceeași platformă și o va trata în condiții egale.

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

Анонимно
02/09/2016

Комментарии