Cerem Ministerului Educaţiei transparenţă în procesul de evaluare externă a facultăţilor de Drept

Анонимно
20/05/2015

În anul 2014, programele la disciplina Drept a tuturor instituţiilor superioare de învăţământ din Republica Moldova au fost evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, din România. La 1.04.2015 Ministerul Educaţiei a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, că vor propune spre neacreditare programele la disciplina Drept a 4 instituţii superioare de învăţământ din 17 evaluate, ceea ce înseamnă că riscăm să rămânem fără facultatea de Drept, la care învaţă jumătate din totalul numărului de studenţi. Instituţiile propuse spre neacreditare: Universitatea Slavonă, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie, Universitatea Perspectiva INT şi Institutul Nistrean de Economie şi Drept din Bălţi.

Managementul Institutului Nistrean de Economie şi Drept consideră că procesul de evaluare a fost efectuat cu grave încălcări ale legii, cu sfidarea accesului la informaţie şi a transparenţei în procesul decizional şi solicităm Ministerului Educaţiei să intervină pentru a elucida lipsa de transparenţă. Dispunem de toate documentele necesare pentru a demonstra cele invocate şi faptul că decizia de neacreditare este nejustificată.

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

Анонимно
20/05/2015

Комментарии