Angajatorul refuza să execute o hotărâre irevocabilă. Vom avea o nouă cauză la CEDO

Igor
05/03/2020

Prin decizia sa, Curtea de Apel Chișinău, a constatat că executorul judecătoresc a refuzat neîntemeiat intentarea procedurii de executare intrucât angajatorul urmează să mai achite salariul pentru anii 2015-2016. IGP al MAI, punând la îndoială faptele stabilite printe-o hotărâre irevocabilă, a făcut o înțelegere cu Inspecția Financiară ca aceasta să le dea o concluzie favorabilă ca să nu execute decizia. Executorul judecătoresc este amenințat de cet. Serghei Țurcanu și șe teme să execute decizia Curții de Apel Chișinău din 24.10.2019. Vom avea o nouă condamnare la CtEDO.

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

Igor
05/03/2020

Комментарии