Familia hoţilor protejată de mafia de la guvernare!

Lupaşcu Tudor
22/11/2017

Atac raider asupra casei mele de locuit! După ce am intrat ca moştenitor în posesia casei de locuit şi terenului aferent, rămase după decesul tatălui meu şi de jure şi de facto (2011), familia X, cu implicarea şi a altor judecători, au încercat de jure să-mi înstrăineze casa mea de locuit din satul Ţigăneşti, raionul Străşeni pentru a putea să mă deposedeze de ea şi de facto. Notarul implicat mi-a promis să mă înăduşe!

Factura pentru energia electric? consumat? Dispozitivul hot?rârii, judec?torului Tudor Culava Cerere de chemare în judecat? a reprezentantului Igor Culava Informa?ia cu privire la dosarul succesoral deschis, de c?tre notarul Culava Taisia

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

Lupaşcu Tudor
22/11/2017

Комментарии