Pădurea se taie masiv și terenul alunecă spre sat

Анонимно
31/01/2016

Din anul 2014, s-a început defrișarea intensivă a sectoarelor împădurite din preajma satului Rauțel. În pofida promisiunilor de restabilire a fâșiilor forestiere, nu s-a făcut nicio lucrare de împădurire a terenuriulor. Sectorul din vestul satului, care este o pantă abruptă, în urma tăierii copacilor a început să alunece. Copacii tăiați au fost ulterior vânduți locuitorilor satului. Vrem să ne ajutați să găsim dreptatea.

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

Анонимно
31/01/2016

Комментарии