Presiuni asupra profesorilor de la Colegiul de Informatică din Chișinău

30/11/1999

Există o bănuială rezonabilă că afirmaţiile declarative şi comportamentele ministrului Maia Sandu ar putea fi un scenariu pentru a ajunge un alt prim ministru a lui Filat, altfel de ce dînsa ignoră corupţia din învăţămînt – obligaţia directă a dînsei în calitate de ministru al educaţiei, de ce ignoră sesizările profesorilor, prin ce distruge moral profesorii care se opun corupţiei din învăţămînt.

Eu, Afanas Galina, activez în calitate de profesor de informatică la Colegiul de Informatică din Chişinău din anul 2012. Timp de trei semestre am fost presată de către administrația Colegiului să pun note la comandă, apoi am fost amenințată cu răfuială fizică. Deoarece directorul Colegiului de Informatică din Chişinău, Dnul Zavadschi Vitalie, angajatul Ministerului Educaţiei, n-a găsit de cuviință să ia careva măsuri, dimpotrivă încuraja astfel de comportamente, la 23.06.2014 am fost nevoită să mă adresez la IP Botanica.

Deoarece adresarea mea l-a înfuriat şi mai mult pe director, am fost nevoită să petiţionez la Ministerul Educaţiei şi la Procuratura Anticorupţie.

 

Ministerul Educaţiei n-a benevoit să răspundă la reclamaţia mea din 14.07.2014 nici pînă astăzi şi mi-a refuzat înscrierea în audienţă în scopul rezolvării problemelor apărute pe cale amiabilă.

Acest fapt este probat prin extrasul apelurilor mele telefonice din luna septembrie, care atestă că eu am apelat de şapte ori numărul de telefon a conducerii ministerului – 022233348 cu durata totală de 29 minute şi numărul de telefon a secţiei juridice 022233678 cu durata totală de 14 minute. În luna octombrie 2014 am mai apelat numărul de telefon a conducerii ministerului – 022233348 cu durata totală de 10 minute. În total aproape o oră. Ulterior am fost nevoită să mă adresez în instanţa de judecată.

Astfel, Ministerul Educaţiei condus de Maia Sandu mi-a încălcat dreptul la petiţionare.

Iar Procuratura Anticorupţie a transmis plîngerea mea pe faptul acţiunilor ilegale ale factorilor de decizie a Colegiului de Informatică: fals în acte, abuz de putere, samovolnicie, trafic de influenţă, protecţionism, nedeclararea conflictului de interese, tăinuirea unui act de corupţie, determinarea de a participa la fals în acte şi corupţie către Procuratura sectorului Botanica, “conform competenţei”, care se află în examinare pînă astăzi.

Iar în urma acestor petiţii, directorul, angajatul Ministerului Educaţiei, a început să se răzbune pe mine inclusiv şi prin inventarea şi răspîndirea informaţiilor calomnioase.

La 26.08.2014 directorul m-a chemat din concediu şi m-a informat că mi-ar fi făcut mustrare, fără să-mi prezinte vre-un document în acest sens, m-a informat că nu mai activez în calitate de diriginte, că mi-a schimbat orele. Dînsul mi-a sugerat să plec din Colegiu, deoarece dînsul va răspîndi informaţii mincinoase în colectiv precum că eu am petiţionat la Ministerul Educaţiei nu pe el, ci pe toţi profesorii, precum că dînşii ar fi corupţi, aşa că eu n-o să pot să lucrez în acest colectiv, şi că în locul meu dînsul ar pleca din Colegiu. M-a informat că a mai cules şi alte bîrfe despre mine.

Deoarece eu nu m-am speriat de ameninţările şi bîrfele directorului şi n-am plecat din Colegiu, dînsul, la şedinţa consiliului profesoral din 03.09.2014, a luat în derîdere faptul că eu m-am adresat la poliţie şi procuratură, a minţit colectivul de profesori precum că eu nu m-aş fi adresat la el în privinţa problemelor apărute. Directorul a sugerat profesorilor să nu se mai adreseze la procuratură, deoarece dînsul rezolvă toate problemele pe loc.

La 16.09.2014 am fost nevoită să mă adresez în instanţa de judecată pentru a anula procesele-verbale ilegale, deoarece Ministerul Educaţiei n-a reacţionat nici într-un mod la reclamaţia mea din 14.07.2014. Iar peste trei zile, la 19.09.2014, m-a chemat directorul şi mi-a făcut cunoştinţă cu ordinul de mustrare nr.1-54 din 19.09.2014 în baza proceselor-verbale contestate, fără să aştepte ca instanţa să se pronunţe.

Astfel, comportamentele ditectorului confirmă repetat bănuiala rezonabilă că dînsul foloseşte situaţia de serviciu în interese personale şi că Consiliul de administraţie este un organ fictiv şi un instrument de răzbunare, de altfel de unde la 26.08.2014 directorul ştia că peste 24 de zile Consiliul de administraţie î-mi va aplica mustrare. Ulterior, în şedinţa de judecată din 16.12.2014, am aflat că dînsul a folosit acte false pentru a mă mustra.

La 06.10.2014 am contestat în instanţă şi ordinul ilegal nr.1-54 din 19.09.2014 prin care am fost mustrată. Iar la 16.12.2014 reprezentantul Colegiului de Informatică din Chişinău, avocatul Alexandru Cuzneţov, în procesul civil nr.12-2-10263-07102014 care se află pe rol la Judecătoria Botanica (judecător Gh.Balan), a prezentat patru probe falsificate şi referinţa cu data de 05.12.2014, care conţine declaraţii false.

Pentru aceste falsuri avocatul A.Cuzneţov a fost remunerat în avans de către director, angajatul Ministerului Educaţiei, cu suma de 1500,00 lei, achitaţi din bugetul de stat, fapt confirmat prin ordinul de plată nr.688 din 05.11.2014.

La 22.12.2014 am avut examen scris la Programarea Calculatoarelor la grupa I-1326, iar la 23.12.2014, cînd verificam lucrările de la examen, am fost impusă de către director, fiind ameninţată cu mustrare, să repet de urgenţă teza scrisă pentru doi elevi din aceiaşi grupă, cărora nu le-a plăcut nota de la teza scrisă la 09.12.2014. Eu nu sunt împotriva reexaminării elevilor, dar trebuia să fiu informată corespunzător despre reexaminare şi să mi se acorde timp ca să pregătesc variantele. Astfel am fost iarăşi impusă să favorizez  aceşti elevi, discriminîndu-i pe ceilalţi 32 de elevi din grupă. Deşi eu am scris obiecţii în borderoul de reexaminare, administraţia Colegiului nu a reacţionat în nici un fel pînă astăzi.

Astfel, de cînd am sesizat organele competente, eu sunt hărţuită, discriminată, intimidată, calomniată, presată şi impusă în continuare să fac fals în acte la locul de muncă, fiind ameninţată cu mustrare de către directorul Colegiului, care se răzbună pe mine din motiv că nu accept să pun note la comanda dînsului şi că m-am adresat la organele competente.

În tot acest timp Ministerul Educaţiei condus de Maia Sandu tace, este „în comă profundă”.

Este opinia mea, bazată pe probe şi realitate.

Cu respect, Afanas Galina.

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

30/11/1999

Комментарии