Primăria din Ghelăuza le refuză agenților economici să participe la licitație

Анонимно
03/08/2016

Autoritatea contractantă, Primăria com. Ghelăuza, r. Strășeni, refuză eliberarea caietului de sarcini pentru licitația publică nr. 407/16 „Aprovizionarea cu apă potabilă a com. Ghelăuza (s. Saca), r. Strășeni” chiar și după depunerea cererii de participare din partea operatorilor economici. Licitația publică va avea loc la 5 august, în com. Ghelăuza, iar operatorii economici nu au acces la documentația de licitație (caietul de sarcini). Este a 4-a tentativă de organizare a licitației publice. Toate cele trei precedente au fost anulate din cauză că autoritatea contractantă nu a respectat prevederile legale, fiind contestată privind deciziile adoptate, în vederea desemnării câștigătorului.

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

Анонимно
03/08/2016

Комментарии