Ripostă demnitarilor de stat, care au scuipat în toate cele fundamentale și sfinte

09/04/2015

09.04.2015 Meditații publice, sau ripostă Demnitarilor de Stat, care au scuipat în toate cele fundamentale și sfinte, la fel și în poșta electronică, realizare excepțională pentru secolul 20, iar noi trăim în al 21-lea Eu aşi vrea să vorbesc despre o pătură socială foarte umilită, batjocorită şi furată, care mai supraviețuiește în RM, și anume - pensionarii. Democraţii şi liberal-democraţii, fie că i-au poreclit, ori s-au autoporeclit proeuropeni, însă după cît se vede, se tem de Democraţia Europeană, ca dracul de tămîie, altfel nu închieau o alianţă atît de dubioasă. Au încheiat această alianţă ca să poată fura mai departe, şi nu numai de la copii. Mare exactitate la indexarea pensiilor, 7,95%! Consider, că aceasta e o MARE, MARE BĂTAIE DE JOC de pensionari, mai ales, de pensionarii – muritori de rînd și cei invalizi. Pe scurt pățania mea. Exact în ziua împlinirii a 50 de ani de activitate pedagogică, am fost „FELICITAT” printr-un „şut în fund” de la locul de muncă de către directorul Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” din or. Cupcini, chiar dacă activam cu jumătate de salariu. „Șutul” s-a petrecut conform punctului (1) litera c) al art. 301 al Codului Muncii al RM. Acest „Șut” m-a deprimat pentru tot restul vieții. Rezultatele proceselor judiciare m-au deprimat și mai mult. O viață am avut încredere în Justiție am studiat-o individual și am participat la concursuri. Martor mi-e D-l Victor Pușcaș, care mi-a strîns mîna la Televiziunea Moldovenească. Avînd încredere în Constituţia RM, ca Lege Fundamentală a Statului, am mers în toate instanțele de judecată fără avocat. Martori mi-s Judecătorii instanțelor, care m-au umilit, demonstrîndu-mi, că în secolul al 21-lea în Moldova, Constituţia este altceva. Ce-i aceea altceva las pe seama lor să spună. Actuala Justiție este sluga politicienilor și, prin urmare, umilește a cîta oară poporul simplu obijduit prin legile alcătuite tot de juriști. Domnilor Juriști, sesizați, că și ei contribuie la formarea salariilor D-voastră. Poate mai puțin, dar și aici e tot vina Legiuitorilor, care admit pentru unii salarii de sute de mii de lei iar alții nu ajung nici la zece, iar pensia abea trece de o mie. Aliaţii guvernanților și altor incompetenți, Magistraţii Curţii Constituţionale (Hotărîrea CC din 23 aprilie 2013 ), Judecătoriilor locale, de Apel regionale şi republicane au scuipat în prevederile Legii Fundamentale a Statului, Constituţia RM, apărînd minciuna spusă bîlbîit (e greu de spus minciuni în direct ), de Preşedintele Nicolae Timofte în faţa milioanelor de telespectatori ai canalului TV Moldova 1 la 1 octombrie 2012 în emisiunea “Moldova în Direct”. Magistrații sînt foarte solidari. Chiar şi reprezentantul Moldovei la CEDO, Radu Panţîru, care este feciorul magistratului Tudor Panțîru, a fost fidel și a apărat aceeaşi minciună bîlbîită, considerînd cu o incompatibilitate crasă, cererea mea la CEDO inadmisibilă. Meditînd mi-am dat seama, că și aici încrederea mea în Legea Fundamentală a Statului mi-a jucat festa. Din cauza lipsei avocatului D-l Radu Panțăru și-a permis această incompatibilitate crasă. Probabil, D-l Radu Panţîru va fi decorat de Preşedintele Nicolae Timofte cu o medalie„ Pentru luptă înverșunată contra condamnării Moldovei la CEDO”. Cred, că mai are medalii. Un alt medaliat proaspăt, la 08.04.2015 a fost „decorat” și cu niște cătușe personale. Eduard Baghirov, Gheorghe Papuc, Ion Perju și altele – reprezintă lacune grave ( se înțelege, că participanții la aceste afaceri au avut o recompensă bunișoară) a Justiției moldovenești în secolul al 21-lea. Autosesizarea – acțiune inexistentă în activitatea organelor de Stat ale RM. Exemplu: Magistraţii Curţii Constituţionale nu s-au autosesizat la modificarea neconstituţională şi discriminatorie a Codului Muncii RM, făcută de Parlament în vara anului 2012, propusă de D-l Mihai Șleahtițchi. Sesizarea pe acest alineat, după forma cerută, ( la a mea, care nu era după forma cerută, nici o reacție ) a fost înaintată de deputatul Sergiu Sîrbu la 6 septembrie 2012. Aceasta, sesizarea, a fost „clocită” la CC aproape nouă luni, și din această „cloceală” a ieşit hotărîrea neconstituțională și irevocabolă din 23 aprilie 2013, care apără aceeași minciună. Despre autosesizare, oare mai poate fi vorba? Ceva mai recent. Unii parlamentari, și după părerea mea, chiar și din acei ce au inclus-o în lista Miniștrilor, n-au încredere în D-na Maia Sandu, care promovează obiectivismul, rezultatul fiind reapariția simțului OMENIEI. Consider, că această promovare susținută, cu care am felicitat-o personal, v-a duce la dezrădăcinarea incompetenței absolvenților de toate rangurile. Domnilor, oamenii mor din cauza gripei. Ca de obicei, vinovat e cadavrul.. Rușine!!!! Cauza: În anii '90, anii prihvatizărilor, au fost distruse și furate întreprinderi întregi de Stat. Demnitarii de Stat nu fac nimic pentru a le pune în funcție, măcar la capacitți cît de minime. Lor le este bine, mersi, și așa. Lumea simplă n-are locuri de muncă și n-are salarii. Ce mai agonisesc cumva se cheltuie pentru necesitățile primordiale. Bani nu mai rămîn. Fără bani nu te poți prezenta la medicul, care așteaptă, ( cer scuze și mă închin pînă la Pămînt în fața medicilor ONEȘTI și, la fel și în fața demnitarilor ONEȘTI ), dar nici medicamente nu pot procura fără bani. Am muncit o viață, care nici o dată nu poți spune că e lungă. Mi-am amenajat un cabinet de fizică, care a servit drept exponat pentru toți directorii de școli din raionul Edineț. Domnilor, am muncit și noaptea, fără să cer adaos la salariu ca judecătorii, pentru a-mi face condiții de muncă la Stat, remunerată după cei mai mici indeci. Banca de economii. Iar dinnou, crimă din LIPSĂ DE OMENIE!!!! Domnilor și Doamnelor, participați la Adunările Naționale și susțineți oamenii deștepți și cu simțul omeniei. Eu nu-mi pot permite să plătesc drumul 200 de lei, fiindcă unica sursă de existență a mea este pensia, obținută conform Legii Discriminatorii de pensionare a RM după 43 de ani de muncă. Lămuresc, de ce Discriminatorie? Anumite categorii, cunoașteți care și procentele acordate lor la calcularea pensiei, obțin dreptul la pensie după 25 de ani de muncă. Mulți indivizi din aceste categorii, folosesc experiența acumulată, nu pentru a favoriza societatea, a aplica experiența mai departe în munca, dar în dauna ei. Fiind asigurați cu o pensie bunișoară ( comparativ cu a muritorilor de rind, după 40 și ceva de ani de muncă ), formează cartele criminale, deoarece, chiar dacă își pierd locul de muncă, au cu ce trăi mai bine decît mine și alții ca mine. Dovadă: Convorbirea telefonică a criminalului Șoltoianu cu Procurorul-adjunct al capitalei, polițiști – vînzători de droguri, care, sigur că-s pensionari, contrabanda cu alcool deosebit de mari, ș. a. m. d. Frauda legiuitorilor, se multiplică. În Republica Moldova avem o mulțime de departamente și alte organizații, care consumă din bugetul Statului, însă nu rezolvă nimic. Exemplu: Departamentul de poliție de frontieră Edineț. Am avut necesitatea de o informație foarte simplă. N-am obținut nimic. Deci, eficiența, ZERO. M-am adresat cu sesizare pe acest domeniu, și alte domenii, la mult stimata Curte de Conturi a RM, însă la fel eficiența a fost egală cu ZERO. Dacă se procedează în continuare la fel, în RM vor rămîne numai pensionarii. Concluzii: Statul Republica Moldova trebuie să plătească dividende pentru condiții nocive cetățenilor, care riscă să mai trăiască în acest Stat. Din cauza tuturor situațiilor create de incompetența dominantă în RM, care a distrus economia țării, jumătate din populația Moldovei a fost mai inventivă și a luat statutul pribegiei. Bravo lor, fiindcă au fost curajoși. Trăim în Statul Republica Moldova, care este un Stat de DREPT MI-ZE-RA-BIL. INCOMPETENȚA, LIPSA DE OMENIE ȘI HALTURA, sînt trei „REGINE” , care guvernează REPUBLICA MOLDOVA. Domnilor și Doamnelor guvernanți, dacă lipsesc alte metode de percepere, măcar din faptul, că la alegeri căpătați careva voturi, sesizați, că și muritorii de rînd ai Republicii tot sînt oameni, dar nu animale. De fapt, OAMENII cu simțul omeniei și cu animalele se comportă tot omenește. Cineva mi-a spus că în aceste meditații lipsesc propunerile de îmbunătățire a situației. Este valabilă unica propunere: Domnilor Guvernanți, procedați OMENEȘTE și ve-ți fi considerați OAMENI. Consider, că RĂUL cel MARE îl reprezintă listele de partide, după care noi alegem demnitarii de Stat. Dacă măcar peste jumătate din Demnitarii de Stat vor fi pătrunși adînc de simțul OMENIEI și CUMSECĂDENIEI, poate atunci va fi ceva adevăr și ordine în ȚARĂ. Cei lipsiți de omenie activează complet sau parțial contra societății moldovenești. 09.04.2015

Iacob Tofan

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

09/04/2015

Комментарии