Scrisoare deschisă adresată primarului Dorin Chirtoacă

Asociaţia Agenţiilor de Publicitate din Moldova
09/03/2016

 

În atenția

Primarului general al municipiului Chişinău, Dlui Dorin Chirtoacă

SCRISOARE DESCHISĂ

Stimate Dle Primar general,

În cadrul şedinţei serviciilor operative ale Primăriei din data de 29 februarie 2016 aţi manifestat interesul vizavi de informaţiile suplimentare de ordin financiar care ţin de activitatea agenţiilor de publicitate stradală din Chişinău. Am decis să facem un pas în întîmpinare şi să Vă prezentăm aceste informaţii. 

Asociaţia Agenţiilor de Publicitate din Republica Moldova, vă informează asupra următoarelor:

  1. În prezent, în municipiul Chişinău, activează 157 de agenți economici care profesează tiparul și afișajul de publicitatea stradală. Majoritatea lor au făcut publice datele privind numărul de angajaţi. Conform acestor date, în acest sector, activează 2268 (două mii două sute șaizeci și opt) angajați. Aceste cifre, însă, nu includ personalul din domeniile afiliate companiilor de publicitate stradală, cum ar fi, cel al design-ului, al serviciilor de mentenanță etc. care, de asemenea, ar fi grav afectate în cazul în care se va trece la realizarea ideii de demontare a panourilor publicitare.
  2. Referitor la informaţiile solicitate de Dvs., asupra  taxelor achitate, vă amintim că, bugetul municipiului Chişinău, în anul 2014, a prevăzut venituri provenite din taxa pentru dispozitivele de publicitate în valoare de 27 872 000 lei, în 2015 - 27 721 200 lei, iar în 2016 – 26 421 300 lei. Este adevărat că în anii precedenţi s-au colectat taxe în valoare mai mică decât cele prevăzute de buget. Reieşind din declaraţiile responsabililor de la Primărie, au existat motive obiective în acest sens. Spre exemplu, în 2015 încasările au fost mai mici ca urmare a „demolării unor dispozitive de publicitate, prin dispoziţiile Primarului general al municipiului Chişinău” (aici e citată o notă informativă, semnată de Veronica Herţa, şefa direcţiei Finanţe din cadrul Primăriei). Dacă se va purcede la demontarea câtorva sute de panouri, aşa cum se intenţionează, este evident faptul prăbușirii încasărilor în bugetul Primăriei prevăzut pentru acest sector.
  3. Referitor la declarația Dumneavoastră că au existat ani în care Agențiile de publicitate nu au achitat niciun leu în bugetul municipal vă informăm:  Din 2012 Codul Fiscal prevedea faptul stabilirii cotelor taxei pentru "dispozitive publicitare" de către Consiliul Municipal în loc de cea existentă anterior (pentru publicitate), respectiv Consiliul de atunci, timp de un an nu a binevoit  să se întrunească pentru a stabili cota acestei taxe. Astfel, în 2012 taxa pentru dispozitive publicitare nu a existat. S-a întîmplat din cauza iresponsabilității Primarului și a Consiliului municipal. Ne exprimăm regretul că această declarație publică pe care ați făcut-o la ședința din 29 februarie 2016 a creat impresia unui act premeditat provocat de noi, fapt care afectează grav imaginea publică a tuturor lucrătorilor din acest sector. În cazul în care ați fi avut dreptate Inspectoratul Fiscal de Stat ar fi reacționat cu promtitudine. Dar nu a fost așa.
  4. Vânzările în domeniul publicității stradale constituie anual circa 100 milioane lei;
  5. Agenţii economici din acest domeniu plătesc în bugetul de stat, TVA circa 16 milioane de lei. 7 milioane de lei se achită la capitolul impozit pe venit;
  6. Salariul lunar mediu al angajaţilor din această industrie este de 4 500 lei, iar aceasta generează alte impozite în valoare totală de circa 4,7 mil. lei;
  7. Suma estimativă a investiţiilor agenţiilor de publicitate stradală este de circa 12 mil. euro, care  echivalează cu circa 240 milioane de lei.
  8. Companiile de tipar outdoor au vânzări anuale de circa 12 mil. lei, iar aceasta înseamnă TVA şi impozit pe venit la bugetul de stat în valoare de circa 5 mil. lei.
  9. Valoarea totală a taxelor şi impozitelor achitate de agenţiile de publicitate stradală e aproximativ 60 mil.lei pe an. Astfel, în mod cumulativ, taxele și impozitele provenite din tipar și publicitate stradală se ridică la 65 milioane de lei pe an.

Ne exprimăm profunda îngrijorare vizavi de declaraţia pe care ați făcut-o la un post de televiziune, precum că investiţiile operatorilor din domeniu demult au fost recuperate și prin urmare panourile pot fi demontate.

Această afirmaţie publică făcută de un Primar șochează pentru că subminează, în mod direct, principiile economiei de piață. Prin analogie, orice întreprindere, care s-a răscumpărat, trebuie distrusă. Este o abordare eronată și periculoasă, care torpilează noțiunile de libertate, stat de drept şi economie de piaţă. 

Noi împărtăşim îngrijorarea Dvs. prin care panotajul stradal necesită ordine, dar considerăm că măsurile care se impun trebuie identificate în comun acord, prin dialog și reguli exacte. E imperios necesar sa fie luate în considerație toate aspectele enunţate mai sus, pentru evitarea deciziilor voluntariste soldate cu lichidarea locurilor de muncă și diminuarea defalcărilor în bugetul Primăriei, în bugetul de Stat, în Fondul Social etc.

Am luat act de declaraţia Dvs. precum că sunteţi dispus să mergeţi pe calea dialogului şi aşteptăm în cel mai apropiat timp o invitaţie în acest sens. Cu cît mai rapid ne vom întîlni, cu atît mai bine va fi pentru toţi cei vizaţi de problema dată, dar şi pentru cetăţeni şi municipiu, în general.

Mult respect,

Asociaţia Agenţiilor de Publicitate din Moldova

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

Asociaţia Agenţiilor de Publicitate din Moldova
09/03/2016

Комментарии