Se fac săpături într-o zonă interzisă din Durlești

Ludmila Popovici
07/02/2016

La 29 ianuarie 2016, pe teritoriul Stației de pompare a apei din or. Durlești au început niște lucrări stranii. Este o Zona de maximă securitate sau așa ar trebui să fie, după normativele sanitare. Acum vre-o 2 ani, terenul Stației de pompare a fost ilegal divizat printr-un gard apărut pe neobservate în câteva zile. Apoi am auzit din presă că a fost un mare scandal și totul s-a stopat. Acum au apărut 3 bărbați - doi cu hârlețe și unul cu indicații. La întrebarea mea, ce se apucă să facă într-o „zonă interzisă", unul dintre ei, care s-a prezentat ca Veniamin mi-a răspuns: „un veceu…" Apoi s-a mai gândit și a zis: "un sărăieș pentru hârlețe".

L-am întrebat daca are permisiune, autorizație etc., deoarece se știa că terenul a fost separat ilegal, la care persoana în cauză mi-a răspuns vajnic „că totul s-a rezolvat!" și a continuat mai departe săparea unui șanț pentru un posibil fundament.

Am câteva intrebari: 

Oare atât de simplu se rezolvă asemenea probleme în Republica Moldova?

Oare chiar trebuie să ne obișnuim cu gândul că trăim într-o țară unde totul este posibil, chiar și lucruri care ar trebui să fie inadmisibile într-un stat care pretinde a fi democratic? Oare riscurile pentru sănătatea oamenilor să fie atât de simplu trecute cu vederea? Oare chiar fiecare construiește ce vrea și unde îi convine?

Vreau mult de tot să primesc răspuns la asemenea întrebări. Unde trebuie să mă mai adresez?

Aștept reacții și sugestii.

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

Ludmila Popovici
07/02/2016

Комментарии