Bunuri publice vândute cu interes la Ciutuleşti

Un grup de locuitori
25/01/2016

Rugăm să se cerceteze cazurile de corupţie comise de primarul comunei Ciutuleşti, Burcă Igor:

A vândut  plăcile de construcţie, în număr de 18, de la fosta cramă a colhozului „Glia”.

A luat bani de la reparaţia grădiniţei s. Ciutuleşti. Reparaţia a fost făcută de mântuială, necalitativ.

A vândut tractorul lui Rusu Ion N. luat de la Asociaţia MELENTAGRO.

A vândut clădirea nefinalizată a Casei de Cultură : cheramzitul, cotileţul, plitele de acoperiş. A însuşit  banii de la amenajarea teritoriului fostei  Casei de Cultură ş.a.

Împreună cu secretara Rusu Maria a oformat documentele  de vânzare-cumpărare (2010) a fostei băi(20 ari) fără nicio licitaţie.

lui Bodiu Grigore (Ion-Vodă) i-a dat nelegitim teren tot fără licitaţie analogic şi lui Burcovschi Ghena s. Ciutuleşti

analogic s-a făcut cu terenul de sub piaţa din sat, s-a închis drumul spre spital, s-a demolat clădirea (monument istoric) s-au vândut materialele fără decizia consiliului.

Clădirea grădiniţei din s. Sârbeşti a vândut-o unui puşcăriaş.

Casa cu două apartamente a specialiștilor în anul 2013 a fost îngrădită și prelucrat pământul de secretara Rusu Maria cu consimțământul primarului. Împreună – primarul și secretara – au falsificat un șir de decizii ale Primăriei:

- privitor la Țurcanu Vladimir (pământul de la uscătoria de tutun  (2011) (V.Ț. era în Sankt Petersbourg)

 La ședințele consiliului, Bostan  Ion V. (fost consilier 2007-2015) a înaintat mai multe propuneri – proiecte pentru îmbunătățirea situației pensionarilor (ca președinte al Asociației persoanelor în etate), pentru tineret, nu a  fost ascultat niciodată, n-a fost susținut, a fost lipsit de acces la documente financiare și la deciziile privind cumpărarea mașinilor (în primul mandat – o mașină, în al doilea mandat altă mașină în sumă de 170 de mii de lei - ca mașină de serviciu, la fel proiectul cu ajutorarea pensionarilor.

 De controlat finanțarea apeductului: s-a aprobat  prin FISM , dar oamenii au plătit câte  2000 de lei pentru conectare, la fel și cu firma care a instalat traseul în partea satului dinspre Cașunca.

Primarul s-a conectat primul, constructorii au defectat traseul de alimentare cu gaz, au fost amendați; banii pentru amendă au fost luați din finanțarea firmei care a construit prin FISM. Astfel, a doua fântână arteziană nu a fost săpată și acum se folosește fântâna construită în perioada sovietică.

Locuitorii satelor Sîrbești și Ciutulești au plătit pentru conectarea la apeduct câte 2000 de lei fără a li se elibera vreo chitanță la contabilitatea Primăriei. Analogic și pentru materialele de construcție de la demolarea fostei Case de Cultură. Banii au fost încasați de contabilă fără a li se elibera chitanța de plată. La fel și cariera de nisip.

Primarul a adunat cotele de pământ a cotașilor – deținători de teren pe căi nelegitime. În prezent e moșier, deține un număr mare de cote.

Ca primar nu activează conform Legii APL, fuge de adunări generale (ultima adunare a fost la 18.08.10, la ora 18.00. Toate observațiile privind încălcările legii făcute de consilieri, de către cetățeni le ia ca insultă, urmărindu-i prin neeliberarea certificatelor și a altor documente  din Primărie – privind tratamentele, a falsificat certificatele privitor la moștenitori.

La toate posturile din satele noastre au fost așezați susținători de-ai primarului nefiind specialiști în domeniu.

- la bibliotecile din Ciutulești și Sârbești lucrează cusătorese, vânzătoare.

- la grădiniță au fost angajate exclusiv de-ai lui eliberând din funcțiile ocupate anterior de persoane competente , analogic și unii lucrători ai primăriei,

- activitatea lui este un soi de terorism, toți se tem de dânsul, deoarece este foarte agresiv în stare de ebrietate, ceea ce se întâmplă destul de des.

 Cu speranță de rezolvare și tragere la răspundere conform legilor R.M., locuitorii satului Ciutulești

Mulțumim aniticipat.

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Un grup de locuitori
25/01/2016

Комментарии