Corupţie şi relaţii la Primăria Străşeni

26/02/2014

Mă numesc Tudor Pletea, sunt consilier în Consiliul Local Străşeni. De trei ani primăria Străşeni nu transmite în proprietate terenul Asociaţiei de coproprietari în condominiu (conform legislaţiei - 30 de zile).  Terenul se află lângă casă, pe el se află teren de joacă pentru copii, teren de sport, fântână, cale de acces la bloc, pomi, arbori, etc. Este zona verde a oraşului (conform PUZ), tot odată pe el se află intersecţia strategică de reţele inginereşti, apă, canalizare. Tot timpul a fost gestionat de locatarii acestui bloc. În schimb, terenul dat este selectat pentru diverse persoane, care doresc să construiască pe el minibaruri şi alte puncte comerciale. Acestea persoane fiind: fiica preşedintelui judecătoriei Străşeni, sefa secţiei de paşapoarte Straşeni,  primarul, viceprimarul, consilieri. Tot ce am scris pot demonstra documental!

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

26/02/2014

Комментарии