Institutul Mamei și Copilului a devenit Institutul nașului și finului

Анонимно
18/04/2013

În ultima perioadă, asistăm la un șir de acțiuni cînd mai mulți șefi și directori ai instituțiilor de stat abuzează de funcția pe care o deține în interes personal, a membrilor de familie, sau alte rude.
Cu regret constatăm, că și în cadrul IMSP Institutul mamei și copilului, directorul general Ștefan Gațcan nu a făcut excepție de la această modă.
Cu încălcarea prevederilor Regulamentului Institutului mamei și copilului, aprobat de către Ministerul Sănătății și înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, fără organizarea unui concurs, Directorul general al Institutului mamei și copilului Ștefan Gațcan l-a angajat în funcția de Director infrastructură, dezvoltare și mentenanță tehnică pe finul său Adrian Fetescu.
Mai mult de cât atât, Ștefan Gațcan i-a oferit și dreptul de semnătură a documentelor Institutului, inclusiv cele financiar-bancare tot finului său.
Prin urmare, colectivul Institutului mamei și copilului își exprimă îngrijorarea de situația creată, atunci cînd cu o instituție de stat cu un rulaj de sute de milioane de lei anual este condus de reprezentanții unei singure familii: naș - fin, unde ultimul a fost angajat la decizia unilaterală a nașului, fără organizarea unui concurs, așa cum prevede Regulamentul instituției.

Reprezentanții colectivului Institutului mamei și copilului

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

Анонимно
18/04/2013

Комментарии