Institutul Mamei și Copilului a devenit Institutul nașului și finului

Anonim
18/04/2013

În ultima perioadă, asistăm la un șir de acțiuni cînd mai mulți șefi și directori ai instituțiilor de stat abuzează de funcția pe care o deține în interes personal, a membrilor de familie, sau alte rude.
Cu regret constatăm, că și în cadrul IMSP Institutul mamei și copilului, directorul general Ștefan Gațcan nu a făcut excepție de la această modă.
Cu încălcarea prevederilor Regulamentului Institutului mamei și copilului, aprobat de către Ministerul Sănătății și înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, fără organizarea unui concurs, Directorul general al Institutului mamei și copilului Ștefan Gațcan l-a angajat în funcția de Director infrastructură, dezvoltare și mentenanță tehnică pe finul său Adrian Fetescu.
Mai mult de cât atât, Ștefan Gațcan i-a oferit și dreptul de semnătură a documentelor Institutului, inclusiv cele financiar-bancare tot finului său.
Prin urmare, colectivul Institutului mamei și copilului își exprimă îngrijorarea de situația creată, atunci cînd cu o instituție de stat cu un rulaj de sute de milioane de lei anual este condus de reprezentanții unei singure familii: naș - fin, unde ultimul a fost angajat la decizia unilaterală a nașului, fără organizarea unui concurs, așa cum prevede Regulamentul instituției.

Reprezentanții colectivului Institutului mamei și copilului

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Alte sesizări pentru Institutul Mamei şi Copilului

Anonim
18/04/2013

Comentarii