Acte naţionale

Constituţia Republicii Moldova

Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr. 90-XVI din 25.04.2008

Model de Cod de Conduită pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii

Modul de punere în aplicare a instrumentarului anticorupție în sistemul judecătoresc. (infografic)

Acte internaţionale

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei

Convenţia penală din 27.01.99 cu privire la corupţie