Toate încercările de a ajunge în audiență la procurorul general, împiedicate de subalternii săi

Angela Cirun
17/10/2020

Mă numesc Angela Cirun, sunt locotenent-colonel de poliție în rezervă, soţul şi el ofiţer de poliţie în rezervă, a participat la conflictul armat din Transnistria în componenţa Comisariatului de poliţie Bălţi. Un procuror-șef din cadrul Procuraturii Generale, în complicitate cu doi avocați din capitală, nimicesc familia noastră, care, deja de zece ani, trăiește un adevărat calvar. Adresările şi telegramele cu solicitări de audienţă la Procurorul General A.Stoianoglo din momentul investirii D-lui în funcţie nu au ajuns pe masa D-lui, toate au fost preluate de procurori interesați în a ne bloca audienţa, ca Procurorul General l să nu cunoască despre cazul nostru. Epuizînd toate căile posibile, am hotărît să mă adresez Procurorului General prin intermediul unei conferințe de presă la IPN, care am convocat-o la 15 septembrie 2020. În cadrul acestei conferințe de presă am dezvăluit nume de procurori, judecători şi numele a doi avocaţi-corupţi, care sunt implicaţi activ în această schemă de corupţie, începutul căreia este anul 2011, dar care durează pînă la momentul actual. Din momentul apariţiei acestei conferințe de presă, pe reţelele de socialitare a trecut exact o lună de zile, termen în care nimic nu s-a întîmplat, nimeni din Procuratura Generală nu a reacţionat, deşi eu am adus învinuiri grave, confirmate prin probe, în adresa procurorilor, judecătorilor şi celor doi avocaţi. Dar nici audienţa solicitată la A.Stoianoglo nu ne-a fost acordată. Presupun, că nici acea conferinţă de presă nu a fost vizualizată de către Procurorul General de parcă nu trăim in aceiaşi ţară. Nu cunoaştem, care merite ar trebui să mai anexăm la cererile cu solicitări de audienţă, ca să fim auziţi ? Oare nu e destul, ca suntem şi noi cetăţeni ai acestei Ţări, pe care ambii am servit-o cîte 30 de ani în Organele Afacerilor Interne şi integritatea căreia soţul a apărat-o cu arma în mîni în luptele din Transnistria, întorcîndu-se cu un ,,buchet,, de boli, care nu se mai vindecă??? Pentru a nu mă repeta, aş dori să anexez la această adresate textul expus de mine în cadrul Conferinţei de presă din 15.09.2020, iar toate confirmările celor expuse, prin probe, mă oblig să le prezint la solicitarea Dumneavoastră. V-ă rog să nu ignoraţi adresarea mea, deoarece sunteţi unica şi ultima speranţă! Lupta noastră cu ,,morile de vînt,, ale justiţiei corupte nu dă rezultat, deoarece noi nu avem nici bani pentru mită, nici legături de cumătrism prin organele de conducere. Dar istoria noastră este tragică...

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

Angela Cirun
17/10/2020

Комментарии