Aproape 900.000 de lei pentru alimentarea autoturismelor angajaților. Cifrele dezmățului administrativ de la Calea Ferată din Moldova

Ilie Gulca
02/02/2021

Cu 11.485 de hectare de terenuri și circa 47.307 metri pătrați de spații neutilizate, Calea Ferată din Moldova (CFM) nu poate să plătească salariile celor 6.800 de angajați ai săi. Scufundată în datorii, întreprinderea a cheltuit aproape 900.000 de lei pentru alimentarea autoturismelor angajaților și a cumpărat bunuri de peste 50 de milioane de lei care stau abandonate. Acestea sunt câteva dintre concluziile raportului de audit despre conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către (CFM) în 2018-2019, efectuat de Curtea de Conturi.

În aceeași perioadă, arată raportul, CFM a comercializat circa 66,6 mii tone de materiale feroase și a casat și dezmembrat mijloace fixe (roți, alte materiale feroase) de 168 milioane de lei fără acordul Consiliului de Administrație.

„La sfârșitul lui 2020, datoriile creditoare ale CFM erau 459,4 milioane de lei, inclusiv 200 milioane pentru furnizori și combustibili. De asemenea, raportul de conformitate a atestat un supraconsum de carburanți și lubrifianți de circa 403,2 tone și 250,6 tone, respectiv, cu prejudiciu de 10 milioane de lei.”

Totodată, auditorii Curții de Conturi au constatat ratări succesive de venituri, darea în locațiune/arendă a unor active neutilizate contrar normelor legale și fără monitorizarea de către Consiliul de Administrație și Agenția Proprietății Publice a tuturor activităților legate de contractele de locațiune, lipsa de progres în inventarierea bunurilor imobile.

„CMF a suportat cheltuieli sporite pentru alimentarea autoturismelor personale ale angajaților (888.000 lei), fără documente doveditoare, suportând penalități de 10.5 milioane de lei, ca penalități în instanțe de judecată, costuri generate pentru întreținerea unor obiecte de agrement nefolosite, achiziții desfășurate în mod netransparent și favoritisme, conform opiniei auditorilor Curții de Conturi.”

Între 2018 și 2019, semnalează raportorii, întreprinderea a procurat bunuri de 51,3 milioane de lei pe care nu le-a utilizat, fiind și astăzi depozitate fără niciun folos. Lipsa unui plan anual de achiziții a generat înghețarea a 127 milioane de lei (stocuri cu mișcare lentă sau imobilizate).

„Deși legea obliga întreprinderea să dispună de un audit extern, CFM nu a contractat asemenea servicii în 2018–2019. CFM nu a asigurat înregistrarea, integritatea și raportarea a circa 1134.8 hectare terenuri proprietate publică a statului, în gestiunea sa, iar lipsa de inventariere corespunzătoare a bunurilor și terenurilor favorizează infracțiunile.”

Raportul de audit al Curții de Conturi a fost discutat în cadrul Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice. Președintele Comisiei, deputatul Platfomei DA, Igor Munteanu, a apreciat că acțiunile de la ÎS Calea Ferată a Moldovei, dincolo de efectele cauzate de criza pandemică, de instabilitate pe piața regională, nu sunt satisfăcătoare. ”Din perspectiva comisiei noastre, situația s-a agravat la ”Calea Ferată”, trebuie să găsim soluții neortodoxe, extraordinare, pentru ca într-o perioadă foarte scurtă să rezolvați problemele de bază constatate în Raportul Curții de Conturi și care vor fi permanent pe agenda comisiilor parlamentare. Calea Ferată a Moldovei trebuie să supraviețuiască și să se dezvolte”, a subliniat Igor Munteanu în cadrul ședinței. 

Comisia parlamentară a recomandat Procuraturii Anticorupție să studieze cu atenție petițiile înregistrate.

Ilie Gulca
02/02/2021Become a Patron!

Comentarii