Condiții inumane în penitenciare: În spitalul de la Pruncul pe 45 de paturi sunt plasați 54 de pacienți/deținuți

31/12/2019

Republica Moldova nu dispune de mecanisme capabile să asigure îngrijiri medicale necesare pentru a preveni deteriorarea sănătății deținuților, fapt ce duce nemijlocit la violarea dreptului absolut de a nu fi supus relelor tratamente.  Spitalul penitenciar (P-16 Pruncul) nu corespunde standardelor naționale de instituție medicală, nu are autorizație sanitară de funcționare, nu are acreditare pentru prestarea serviciilor medicale. Dreptul la sănătate a deținuților este încălcat din cauza tratamentului în condiții neadecvate, lipsei personalului medical și nerespectării protocoalelor și standardelor naționale de tratament. Spre exemplu, au fost identificate situații când în una din secții pe 45 de paturi sunt plasați 54 de pacienți/deținuți !!!  Aceasta este concluzia generală a membrilor Consiliului pentru Prevenirea Torturii (CpPT) după vizitele desfășurate în iulie 2019 la Penitenciarul nr.16 Pruncul (cu statut de Spital Penitenciar).

În acest sens, Consiliul recomandă Guvernului RM de a sista de urgență activitatea Spitalului penitenciar (P 16 Pruncul) și de a identifica, în procesul de reorganizare a asistenței medicale spitalicești, un spital civil care urmează a fi optimizat și readaptat pentru reamplasarea spitalului penitenciar.

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

31/12/2019

Комментарии