Proiect necesar, dar potențial periculos, realizat fără consultări cu cetățenii

Cetățean din Ungheni Cetățean
30/10/2023

La doar 3 km de la marginea orașului Ungheni (5 km de centrul orașului) este pregătit terenul pentru construcția unei fabrici de reciclare a deșeurilor. Fabrica de reciclare este un lucru necesar, aceasta ar permite să evităm poluarea localităților noastre, însă nu suntem siguri că aceasta nu va afecta sănătatea oamenilor din localitățile din jurul fabricii.

Autoritățile nu anunță dacă fabrica va aplica piroliză sau se va face doar compostare.

Fabrica va fi construită pe un teren de 13,68 ha, transmis statului de satul Florițoaia Veche și destinația căruia a fost schimbată din teren agricol în teren pentru construcții. Documentația de proiect este în proces de elaborare, dar avizul ecologic încă nu a fost emis și a fost organizată nicio consultare cu societatea civilă. Fabrica va fi amplasată la mai puțin de 4 km de satele Cetîreni și Manoileși și la doar 1,6 km satul Rezina, 2,8 km de Florițoaia Veche.

În cazul în care în fabrică procesul va fi bazat pe piroliză, apropierea de localități poate avea impacturi variate asupra mediului, în funcție de modul în care este gestionată. Avem nevoie de soluții pentru a face față volumelor enorme de deșeuri pe care le producem, dar nu în detrimentul sănătății noastre, nu cu riscul unei catastrofe ecologice. Nu putem permite construcția fabricii de reciclare atât de aproape de localități!

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

Cetățean din Ungheni Cetățean
30/10/2023

Комментарии