Un notar din Cimișlia admite ilegalități și fals în actele publice

Nelea Cențov
21/10/2021

Sunt Cențov Nelea rog să mă ajutați să public despre activitatea ilegală a unui notar public Untură Alexsadru, sediul or.Cimișlia str.Ștefan Cel Mare nr 14. Informațiile despre activitatea acestuia și actele cu subiect de fals public să află în dosarul penal cu nr .2018400323 or .Hâncești, unde sunt admisă ca parte vătămată dar nu mi s-a restituit prejudiciul moral și material. Pînă la moment sunt parte vătămată, dar învinuiții care au făcut această escrocherie sunt pînă la moment în libertate, pentru că organul de urmărire penală a examinat superficial dosarul, cu scopuri neclare. Precum rezultă că acest notar și a lui complici ș-au permis să falsifice un dosar de moștenire  cu date personale și un șir de acte de proprietatea a lui Cențov Nelea și a soțului Di Maulo Mario cetățean al Italiei. Acest dosar să află cu recurs la Curtea de Apel Chișinău și nu să știe cît va dura, dar acest notar își continue activitatea sa fără nuci o răspundere pentru faptele comise de fals public, înșălăciune, escrocherie, fără a fi pedepsit de lege. Pe baza judecătorului de instrucție Veronica Surucianu din Hâncești  s-a constatat ceea ce bănuiam eu și soțul, că am fost înșelați, actele notarului pînă la moment sunt ascunse și se refuză să mi le prezinte. A fost falsificat un dosar de moștenire și un șir de acte de proprietate cu date personale lui Cențov Nelea și soțul cet.Italiei Di Maulo Mario cu scop de escrocherie. În primul rînd eu am fost înșelată de acest notar, fiind unica moștenitoare la toată averea . S-a constatat că falsificarea documentelor cu date personale au fost perfectate prima de decesul testatarului. Eu la acel moment mă aflam în Italia. Sunt foarte nemulțumită de această faptă mizerabilă pe care care a făcut-o acest notar. Pe parcurs de 3 ani am acumulat anumite probe pentru a dezvălui adevărul de aduce la răspundere după lege acest notar șarlatan. Vă trasmit încheriea judecătorului de instrucție Veronica Surucianu or .Hàncești pentru va informa. Sunt de acord să furnizez și alte informații și vp rog să investigație, pentru că dacă în cazul meu acest nora a comis fals în acte, cu siguranță că există mai multă lume păgubită care tot ar putea să vorbească despre schemele prin care el le utilizează cu încălcarea legii și a drepturilor cetățenilor.  

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

Nelea Cențov
21/10/2021

Комментарии