Republica Moldova, condamnată din nou la CEDO în cazurile de reținere ilegală și tortură aplicate în aprilie 2009

Anticoruptie.md
19/01/2021
Foto: Reuters

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a constatat, într-o hotărâre emisă marți, violarea, de către Guvernul Republicii Moldova, a articolelor din Convenție, care se referă la tortură, reținere și arestare ilegală. Înalta Curte a obligat Executivul de la Chișinău să achite, în cauza Muradu v. Republica Moldova, suma de 15.000 euro în calitate de prejudiciu moral și suma de 840 de euro în calitate de costuri și cheltuieli.

În motivarea deciziei, Curtea constată că autoritățile au luat cunoștință de acuzațiile reclamantului cel târziu la 13 aprilie 2009. Avocatul reclamantului a făcut o plângere oficială în ziua următoare. Din observațiile guvernului reiese clar că reclamantul a fost în țară până la 4 august 2010, adică mai mult de un an după ce autoritățile au aflat de acuzațiile sale. Nu a existat nicio informație conform căreia, în perioada respectivă, reclamantul ar fi fost invitat în fața autorităților și nu s-a prezentat. Dimpotrivă, el a fost intervievat de organul de urmărire penală sau a interacționat cu procuratura ca parte a procedurilor penale împotriva acestuia.

Curtea a statuat că, nu este clar ce a împiedicat autoritățile, în cursul anului inițial al anchetei, să efectueze lista acțiunilor de investigație menționate de guvern în observațiile sale, cu atât mai mult că la 13 În aprilie 2009, reclamantul a descris cum arată mai mulți ofițeri de poliție pe care i-a acuzat de rele tratamente.

Curtea consideră că neîndeplinirea măsurilor esențiale de investigație în primul an crucial după plângere a redus considerabil eficiența anchetei, care a fost deschisă în cele din urmă doar la 21 decembrie 2011. Curtea reiterează faptul că întârzierile în investigarea relelor tratamente sunt incompatibile cu obligațiile asumate în temeiul articolului 3 al Convenției.

Înalta Curte a mai stabilit, că ancheta a fost suspendată între 2012 și 2018 și este încă în curs. „Având în vedere deficiențele din cadrul anchetei inițiale menționate la alineatul precedent, eșecul solicitantului de a coopera ulterior ca urmare a părăsirii țării nu poate fi considerat decisiv în aceste condiții. Din același motiv, Curtea constată că ancheta care este încă în curs a fost deja afectată de ineficiență și, prin urmare, plângerea formulată de reclamant nu poate fi considerată prematură.”

Anticoruptie.md
19/01/2021

Comentarii