Bani publici

„Cadou” din bugetul de stat pentru firma unui deputat

Aceasta este clădirea de pe strada Karl Marx 207 B, din orașul Basarabeasca. Foto: CIJM
Autor: Vladimir Javgureanu, Ion Ciumeică, Gazeta de Sud
12/04/2013 5020

Anul trecut, ex-preşedintele raionului Basarabeasca, Ilie Cernăuţan, şi fostul vicepreşedinte al aceluiaşi raion, Ion Achiruş, au fost eliberaţi din funcţiile pe care le ocupau şi au fost puşi sub învinuire penală pentru luare de mită.

La sfârşitul lui 2012, a izbucnit aici un nou scandal legat de încercarea de a transfera câteva  milioane de lei din bugetul de stat în contul unei firme private. Aceasta se numeşte Societatea cu răspundere limitată „Carpeni” şi care-i aparține lui Ivan Ionaş, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit Camerei Înregistrării de Stat, Ivan Ionaş deține 70% din acțiunile firmei, restul, de 30% fiind înregistrate pe numele Alexandrei Ionaș, care îi este soție. Dumnealui figura şi ca director al întreprinderii până în anul când a devenit deputat. Fiind contactat de noi, Ivan Ionaş nu a confirmat şi nici nu a infirmat acest lucru, ci ne-a trimis să ne informăm de la surse oficiale, ceea ce am şi făcut. „Altceva nu am ce discuta cu voi”, a zis deputatul.

Câțiva ani în urmă directorul SRL „Carpeni”, Ivan Ionaș, a procurat prin licitație de la primăria Basarabeasca un fost cămin, cu trei etaje, pentru care a dat circa 160.000 de lei, un preț derizoriu. Noul proprietar a renovat imobilul și l-a transformat într-un bloc de locuințe cu 18 apartamente. Le-a scos la vânzare, dar nu a avut nici un cumpărător. După ce a devenit deputat, Ivan Ionaș, a profitat de postura sa pentru a-și promova interesele proprii făcând tentativă de a  include imobilul dat într-un proiect al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru construirea locuinţelor sociale”.

Din bugetul de stat pentru anul 2013 (anexa 6), aprobat în noiembrie 2012, au fost alocați 2,5 milioane de lei pentru clădirea respectivă care se află pe strada Karl Marx 207 B, orașul Basarabeasca. Fiind la un pas de a-și realiza scopul, trebuia pus la punct încă un lucru. Ca această clădire să poată fi inclusă în proiect trebuia să fie transferată în proprietatea Consiliului raional Basarabeasca, decizie care a și fost adoptată la 5 decembrie 2012. Lui Ivan Ionaș nu i-au fost suficiente 2,5 milioane de lei alocați din bugetul de stat. Prin influență asupra secretarului interimar al consiliului, care locuiește în acest bloc de doi ani, s-a făcut tentativa de a obține 4,65 de milioane de lei, prin falsificarea deciziei. Şi poate că nu ar fi fost atât de importantă această modificare, dacă nu ar fi fost vorba de o sporire a cifrei iniţiale cu 2,15 milioane de lei, diferența urmând să fie alocată din bugetul raionului Basarabeasca. Dar să le luăm pe toate de la capăt.

Refuzul de a semna procesul verbal şi decizia adoptată

La 5 decembrie anul trecut, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Raional Basarabeasca, la care au asistat 24 din cei 27 de consilieri aleşi. Printre cele 18 chestiuni examinate a fost şi următoarea: „Cu privire la participarea Consiliului Raional la proiectul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru construirea locuinţelor sociale”. Consilierii au votat o decizie pe problema în cauză, care prevede alocarea a 2,5 milioane de lei pentru participarea la proiectul menţionat mai sus.

La scurt timp după aceasta, consilierul raional Nicolae Prohniţchi, care a fost preşedinte al şedinţei în cauză, a fost invitat să semneze procesul verbal nr. 7 al şedinţei ordinare a Consiliului Raional Basarabeasca din 5 decembrie 2012, precum şi deciziile adoptate.

Luând cunoştinţă de documentele în cauză perfectate de către secretarul interimar al Consiliului Raional, Gheorghe Cojoc, şi prezentate spre semnare tot de către dumnealui, Nicolae Prohniţchi a observat anumite discrepanţe între discuţiile purtate în cadrul şedinţei şi conţinutul propriu-zis al procesului verbal.

Solicitat de noi să ne explice motivul din care Nicolae Prohnițichi a refuzat să semneze decizia respectivă și să ne prezinte procesul verbal și decizia de la ședință, Gheorghe Cojoc a motivat că nu o poate face pentru că actele nu sunt semnate. După multe insistențe, a acceptat să ne ofere procesul verbal pentru informare, interzicându-ne însă să facem copii.

În procesul verbal nr. 7 de la ședința ordinară a Consiliului raional Basarabeasca din 5 decembrie 2012, îl găsim pe secretarul interimar Gheorghe Cojoc cu următoarea explicație către consilieri: “la consiliul raional a parvenit oferta de prețuri din partea SRL Carpeni a clădirii de locuințe nedată în exploatare care se află pe strada Karl Marx 207 B și este evaluată la 4,65 milioane de lei”. Cojoc propune în procesul verbal ca imobilul să fie luat la balanța Consiliului raional pentru participarea la proiectul Băncii de Dezvoltare a CE pentru construirea locuințelor sociale. (În timpul investigației noastre am discutat cu mai mulți  consilierii prezenți la ședință și nici unul nu a confirmat luarea de cuvânt a lui Gheorghe Cojoc, indicată în procesul verbal.)

Evident, l-am întrebat pe domul Cojoc, de ce Nicolae Prohnițchi refuză să semneze, el ne-a reproșat să-l întrebăm pe Prohnițchi.

La rândul său, Nicolae Prohniţchi a spus: „Da, am participat la şedinţa Consiliului Raional Basarabeasca despre care este vorba şi am fost ales preşedinte al acesteia. Pe lângă multe alte probleme, am discutat şi proiectul de decizie nr. 4 privind alocarea a două milioane şi jumătate de lei pentru procurarea unei clădiri nefinisate din oraşul Basarabeasca, situată pe strada Karl Marx nr. 207 B şi aflată în balanţa Societăţii cu răspundere limitată „Carpeni”. Suma aceasta urma să fie alocată din bugetul de stat pentru anul 2013. Iar condiţiile proiectului stipulează că, pentru a putea participa la acesta, Consiliul  Raional trebuie să identifice şi să aibă în balanţa sa o clădire nefinisată, urmând ca suma de 2,5 milioane de lei să fie utilizată pentru procurarea acestei clădiri.

Examinând procesul verbal oferit de dl Cojoc, am descoperit că la decizia nr. 4, „Cu privire la participarea Consiliului Raional în proiectul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru construirea locuinţelor sociale” sunt modificate anumite cifre. Astfel, în scopul participării la proiect, se propunea spre finanţare nu 2,5 milioane de lei, ci 4,65 milioane, inclusiv TVA. Cu alte cuvinte, la numai câteva zile după şedinţă, costul clădirii de pe strada Karl Marx nr. 207 B din oraşul Basarabeasca a crescut de aproape două ori — cu 2,15 milioane de lei”.

În continuare, Nicolae Prohniţchi ne-a mai relatat: „Văzând aceste nereguli, care pot să aducă un prejudiciu de peste două milioane de lei bugetului raional şi intuind perspectiva clară de a fi tras la răspundere de organele de resort, am refuzat să semnez procesul verbal şi decizia în cauză. Mai mult ca atât, l-am întrebat pe dl Cojoc ce l-a motivat să falsifice aceste acte. Dumnealui mi-a reproşat printr-o întrebare că ce, chipurile, nu-mi este totuna ce semnez? Doar o parte din bani îi vom obţine din bugetul de stat…”.

„Şi încă ceva aş dori să menţionez, a continuat Nicolae Prohniţchi. Refuzul meu de a semna procesul verbal s-a întemeiat şi pe faptul că eu sunt şi preşedinte al comisiei consultative pentru buget şi finanţe din cadrul Consiliului Raional Basarabeasca. Înainte de şedinţa Consiliului Raional, am discutat chestiunea cu privire la participarea la proiectul nominalizat în şedinţa comisiei noastre. Acolo eu şi colegii mei am fost convinşi de către liderul fracţiunii PLDM din cadrul Consiliului Raional, Ştefan Surdu, tot el şi secretar al comisiei pentru buget şi finanţe, că este necesară anume suma de 2,5 milioane de lei. Surdu ne-a explicat că el a fost la faţa locului şi clădirea este în stare foarte bună, cu un grad de finisare în variantă albă, practic fiind gata de a se putea locui în ea.

I-am spus toate acestea secretarului interimar al Consiliului Raional. Dar dl Cojoc insista să semnez, motivând că este impus de sus să prezinte în termenul stabilit procesul verbal şi deciziile adoptate. Dar nu am semnat nici până acum documentele în cauză, cu toate că am fost contactat de nenumărate ori să mă prezint şi să fac acest lucru”.

Copia deciziei și semnătura consilierului PLDM, Ștefan Surdu

Semnătură pusă, semnătură retrasă

Între timp, redacţia a aflat că decizia „Cu privire la participarea Consiliului Raional la proiectul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru construirea locuinţelor sociale” a fost totuşi semnată. De către sus-pomenitul Ştefan Surdu, ales la şedinţa CR Basarabeasca din 5 decembrie 2012 drept persoană care poate semna documentele adoptate în condiţiile în care preşedintele şedinţei s-ar putea afla în imposibilitatea de a semna aceste acte. Tot atunci a parvenit o altă informație, acelaşi Ştefan Surdu, pe data de  13 martie 2013, şi-a retras semnăturile, prezentând o cerere la Oficiul Teritorial Hânceşti al Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova și care este în prezent examinată de jurist. Informație confirmată de Anatol Postolache, șeful OTH.

Contactat de noi, Ştefan Surdu ne-a spus că, atunci când a semnat, a fost influenţat de o persoană pe care nu o poate dezvălui. El ne-a mai declarat următoarele: „Am prezentat informaţia despre clădirea în cauză şi, fiind documentat, am propus ca aceste 2,5 milioane de lei alocate din bugetul de stat pentru 2013 să fie direcţionate spre achiziţionarea casei din strada Karl Marx 207 B, pentru a participa în continuare cu această clădire la proiectul nominalizat, fiindcă aceasta ar fi un lucru bun. Am avut în vedere că prin alocarea celor 2,5 milioane de lei din bugetul de stat nicidecum nu afectăm soldul bugetului raional.

Mai apoi am fost indus în eroare şi mi s-a pus la dispoziţie o altă decizie, cu cifre modificate din 2,5 milioane în 4,65 milioane de lei. La acel moment, din nedumerire, am semnat-o, pe urmă mi-am dat seama de ceea ce am făcut. Şi am retras semnătura printr-o cerere depusă la Oficiul Teritorial Hânceşti al Cancelariei de Stat. Totuşi, fracţiunea noastră insistă ca chestiunea să fie discutată la următoarea şedinţă a Consiliului Raional Basarabeasca, și acum suntem în procesul de acumulare a semnăturilor pentru a veni cu o altă inițiativă la următoarea ședință.

Opiniile consilierilor raionali

Majoritatea aleşilor Consiliului Raional din toate cele trei fracţiuni cu care am stat de vorbă au confirmat faptul că ei au votat, la şedinţa din 5 decembrie trecut, pentru alocarea a 2,5 milioane de lei conform prevederilor deciziei nr. 4. Numai doi dintre ei au mărturisit că nu ţin minte şi că au nevoie de timp pentru a se documenta.

Iată, bunăoară, ce ne-a relatat consilierul Andrei Mihailov, preşedintele fracţiunii comuniştilor: „Clădirea despre care este vorba  a fost achiziţionată de SRL „Carpeni” cu vreo 5-6 ani în urmă de la primăria oraşului Basarabeasca, în urma unei licitaţii, contra sumei de circa 160 de mii de lei. Văzând în ce stare se află această casă astăzi, nu putem nega faptul că s-au investit în renovare. Dar este regretabil că aceeaşi clădire se cere a fi trecută în balanţa Consiliului Raional. La şedinţa din 5 decembrie nu ni s-a explicat că această clădire, pe lângă faptul că va fi procurată cu 2,5 milioane de lei, restul mijloacelor investite din proiect pentru finalizarea lucrărilor vor fi clasificate drept credit.

Din această cauză, credem că şi motivarea de nesemnare a acestei decizii de către preşedintele şedinţei, Nicolae Prohniţchi, a fost una corectă. Mai mult ca atât. Vreau să vă spun că  solicitarea „Gazetei de Sud” de a vă prezenta proiectul de decizie nr. 4 pe care l-am examinat la şedinţa cu pricina nu poate fi satisfăcută, căci noi nu l-am avut la mână. Acest lucru îl pot confirma şi alţi consilieri. Vă spun cu toată certitudinea că această chestiune va fi aprig dezbătută la următoarea şedinţă a Consiliului Raional Basarabeasca, dar în nici un caz nu negăm faptul că avem nevoie de locuinţe sociale. Dar nu prin aşa metode de acaparare a banilor, ci exclusiv în cadrul legal”, a conchis Andrei Mihailov.

Şi preşedintele raionului ţine minte

Am încercat să aflăm şi părerea preşedintelui raionului Basarabeasca, Nicolai Chendighilean, referitor la problema falsificării procesului verbal şi al deciziei nr.4 a Consiliului Raional din 5 decembrie 2012. Dumnealui nu şi-a dat cu părerea despre falsificarea documentelor, dar, fiind prezent la şedinţa Consiliului Raional Basarabeasca despre care este vorba, a memorizat că suma votată de către consilieri a fost de 2,5 milioane de lei. Când preşedintelui i s-a prezentat spre executare decizia nominalizată mai sus, în care figura suma de 4,65 milioane de lei şi care avea semnătura lui Ştefan Surdu, el, ştiind că dl Prohniţchi este capabil de a o semna, a înţeles că ceva nu este curat aici. Şi i-a cerut secretarului interimar să-i prezinte decizia în cauză cu semnătura preşedintelui şedinţei din 5 decembrie trecut. Gheorghe Cojoc i-a spus că nu există o asemenea decizie cu semnătura lui Nicolae Prohniţchi. Şi atunci Nicolai Chendighilean a refuzat să execute decizia semnată de Ştefan Surdu, motivând că este posibil ca acest document să nu aibă suport juridic.

Investigaţia a fost realizată în colaborare cu Centrul de Investigatii Jurnalistice.  

Investigaţii din aceeaşi categorie:

Articolul precedent la aceeaşi temă

Articolul următor la aceeaşi temă

Materialele de pe platforma www.anticoruptie.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice. Articolele publicate pe portalul www.anticoruptie.md sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Comentarii