Integritate

Zeci de primari şi consilieri au încălcat regimul juridic al incompatibilităţilor

Foto: atv.md
Autor: Cornelia Cozonac
24/05/2013 4253

După alegerile locale din 2011, zeci de primari şi conslieri locali au încălcat regimul juridic al incompatibilităţilor.  Aleşii poporului au continuat să activeze şi la locul vechi de muncă, să deţină două funcţii publice sau chiar să-şi gestioneze în paralel şi afacerile. Aceasta în pofida faptului că legislaţia în vigoare califică funcţia publică drept incompatibilă cu oricare altă funcţie sau activitate remunerată, excepţie făcând doar activităţile cu caracter ştiinţific.

Potrivit legii, în termen de 30 de zile de la  obţinerea mandatului de primar sau consilier, aleşii locali trebuie să renunţe la oricare altă funcţie pe care o deţin sau să-şi depună mandatul. La aproape doi ani de la alegerile locale, mai rămân nesoluţionate peste 100 de situaţii de incompatibilitate la nivelul administraţiei publice locale. Cele mai multe sunt în cazul consilierilor locali  care deţin şi funcţii de conducere în structurile subordonate administraţiei publice locale.

Aleşi locali, depistaţi de CNI în conflict cu legea

Comisia Naţională de Integritate a constatat că în prezent în incompatibilitate de funcţie s-ar afla 123 de aleşi locali. Cele mai multe cazuri de incompatibilitate nesoluţionate le înregistrează raionul Anenii-Noi – 15%, urmat de Teleneşti şi Donduşeni cu câte 9% şi, respectiv, 7 %. 

Majoritatea situaţiilor de incompatibilitate a funcţiilor ţin de deţinerea concomitentă a funcţiei de consilier şi a celei de şef al grădiniţei de copii, casă de cultură, întreprinderi municipale sau biblioteci. Vladislav Gârdei, consultant în cadrul CNI spune că în toate cazurile a fost iniţiată procedura de ridicare a mandatelor aleşilor locali, atât prin intermediul administraţiilor publice locale, cât şi prin oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat.

Primarii nemulţumiţi că râmăn fără consilieri buni

Mai mulţi primari cu care am discutat sunt nemulţiumiţi de situaţia creată legată de incompatibilităţi. Ei spun că funcţia de consilier local, chiar dacă este una de demnitate publică, nu este una remunerată cu salariu. Consilierii primesc o retirbuţie minimă pentru participarea la şedinţe, munca lor fiind mai mult pe baze obşteşti. Deci,  un consilier nu ar putea să activeze doar în cadrul consiliului local. Pe de altă parte, spun primarii cu care am discutat, şefii instituţiilor publice din localitate sunt persoane care pot aduce o contribuţie importantă în activitatea administraţiei publice locale. Lipsirea lor de mandat scade calitatea lucrului în consilii sau chiar le face nelucrative. În multe localităţi s-au atestat situaţii când toţi membrii consiliului ales trebuiau să-şi depună mandatele.  În cazul unor eventuale situaţii de conflict de interese când primaria trebuie să aloce bani structurilor din subordinea sa, conducătorii instituţiilor date se retrag de la luarea deciziei, spun primarii cu care am discutat.  

54 primari deţineau, la un an de la alegeri, şi funcţia de consilier

„Incompatibilitatea funcţiei publice ridică, în primul rând, probleme legate de apariţia unor conflicte de interese şi a cazurilor de corupţie”, ne-a declarat preşedintele Comisiei Electorale, Iurie Ciocan, precizând că „funcţionarul public nu are dreptul să se ocupe de nici o activitate sau tranzacţie  şi nici să ocupe vreun post sau funcţie, remunerată sau nu, incompatibilă cu buna exercitare a funcţiilor sale publice sau care aduce prejudiciu acestora”.

Iurie Ciocan. Foto: europalibera.org

La finele anului 2012, potrivit unui raport al Comisiei Electorale Centrale, în 54 de localităţi din republică se atestau situaţii de incompatibilităţi cu funcţia publică neînlăturate la nivelul primarilor.  Astfel, întrun şir de primării, printre care cea din Gura Bâcului şi Şepeni (Anenii-Noi), Grimăncăuţi (Briceni),  Iserlia (Basarabeasca), Plop (Donduşeni), Bocani (Făleşti),  Cuhureştii de Sus şi Japca (Floreşti) primarii deţineau concomitent şi funcţia de consilier. În raionul Hânceşti, de exemplu, în 18 localităţi se atestau astfel de situaţii, în raionul Râşcani – în satele Horodişte, Nihoreni, Petruşeni, Pocimbăuţi, Văratic si Zăicani, iar în raionul Rezina – în satele Cogâlniceni, Lalova, Lipceni, Mincenii de Jos şi în Trifeşti, în raionul Telenesti – în satul Suhuluceni, iar în Şoldăneşti – în Glinjeni şi Şipca se mai atestau situaţii de incompatibilitate a funcţiilor la nivelul primarilor. CEC a trebuit să facă mai multe demersuri către primării ca să fie eliminate situaţiile de încălcare a regimului juridic al incompatibilităţilor. În prezent, ne-a asigurat preşedintele CEC, „în 99 la sută cazurile în care primarii se aflau în situaţia de incompatibilitate au fost soluţionate”.    

Toţi primarii au optat în favoarea manadatului de primar. În cazurile consilierilor locali, opţiunea în cele mai multe cazuri, a fost în favoarea funcţiei deţinute până la obţinerea mandatului de ales local. Totuşi, nu toţi aleşii locali au făcut alegerea în termenii stabiliţi de lege – 30 de zile de la validarea mandatului. În mai multe cazuri a fost nevoie să fie ridicat mandatul de ales local, fie prin decizia consiliului, fie prin hotărârea instanţei de judecată.  În anul 2011, după alegerile locale, potrivit datelor CEC, au fost ridicate 1024 de mandate de consilier dintre care 829  pe motiv de incompatibilitate (80,95%), iar în anul 2012 din acelaşi motiv au fost depuse 307 de mandate  (51,94%) din  591 de mandate ridicate.

Încălcarea termenelor de înlăturare a stărilor de incompatibilitate

Concluzia CEC este că multe dintre consiliile locale nu respectă prevederile art.8 din Legea privind statutul alesului local, care obligă alesul local să înlăture starea de incompatibilitate în termen de 30 de zile de la apariţia acesteia. De la alegerile locale generale din 05 iunie 2011 și până la începutul anului 2012 persista situația de incompatibilitate în 54 de cazuri constatate de încălcare a art. 84 din Legea privind administraţia publică locală, în ceea ce priveşte incompatibilitatea deţinerii concomitente a mandatului de consilier şi al celui de primar, consiliul în acest caz fiind obligat să înlăture starea de incompatibilitate. Întrun raport al CEC se menţionează că în această perioadă de incompatibilitate a aleşilor locali, nu toate Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat au intervenit pentru soluţionarea cazurilor de incompatibilitate, aşa cum obligă prevederile art.8 din Legea privind statutul alesului local, deși CEC a sesizat în acest sens Cancelaria de Stat.

Procedura de revocare ambiguă

Legislaţia nu stabileşte o procedură foarte clară de revocare a persoanelor care se află în incompatibilitate de funcţie, din care cauză apar mai multe situaţii problematice, recunosc reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale. În raionul Călăraşi, de exemplu, au fost constatate situaţii d

e incompatibilitate a consilierilor Eudochia Reazentev (PDM), Gheorghita Gheorghe(PCRM) Gorincioi Valeriu(PLDM) şi Gâlcă Vasile(PDM). În cazul acestora, la nivelul consiliilor nu au fost adoptate  decizii, deaorece nu s-a acumulat majoritate de voturi. Oficiului teritorial al Cancelarie de stat a fost nevoită să acţioneze în judecată. Instanţa a constatat incompatibilitatea de funcţie şi a decis în favoarea ridicării mandatului de consilier, de vreme ce nu s-a renunţat benevol la funcţia deţinută până la obţinerea mandatului de ales local. Consiliul orăşenesc Călăraşi nu a fost de acord cu decizia instanţei şi a cotestat-o.  Unele procese mai sunt şi acum pe rol.  Astfel de situaţii, spun reprezentanţii CNI şi ai CEC se atestă şi în alte raioane.

Preşedintele Adunării Populare a UTA Găgăuziei continuă să-şi gestioneze  afacerile

Până în prezent, CNI s-a autosesizat în câteva cazuri de încălcare a regimului de incompatibilităţi. Cel mai relevant caz este cel al preşedintelui Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, Dmitri Constantinov, care deţine, până în prezent,  şi calitatea de administrator şi asociat unic (100%) la S.R.L. „Comvincom”,  asociat cu cota de participare 33% la SRL „Cotonda-Com”.  Situaţia este confirmată şi de datele Camerei Înregistrării de Stat.  În Mai mult, oficialul este şi administratorul SRL „Comvincom”.  Deşi CNI a costatat, după un control din oficiu, că „preşedintele a încălcat regimul incompatibilităşţilor prin neîncetarea relaţiilor de muncă cu S.R.L. unde deţine calitatea de administrator”, oficialul nu s-a conformat, ne-a declarat preşedintele  CNI, Anatolie Donciu. Ba mai mult, în informaţia parvenită, la solicitarea CNI, de la AP UTA Găgăuzia se menţionează că faptele descrise nu contravin legislaţiei, întrucât „atribuţiile funcţionale ale Preşedintelui Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome a Găgăuziei şi ale Deputaţilor Adunării Populare sunt exercitate în conformitate cu prevederile art. 111 din Constituţia Republicii Moldova, Legii nr.344 din 23.12.1994 „Privind statutul juridic al Găgăuziei”, precum şi a actelornormative ale Adunării Populare a Găgăuziei. De cealaltă parte, CNI spune că situaţia în care se alfă Constantinov „contravin şi prevederilor art. 9 al Legii nr.344 din 23.12.1994 „Privind statutul juridic al Găgăuziei”, care stipulează expres că calitatea de deputat salarizat în Adunarea Populară a Găgăuziei este incompatibilă  cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite  în alte autorităţi locale, instituţii publice şi  structuri antreprenoriale, precu

m şi prevederilor art. 12 alin. (1) al Legii nr. 199 din 16.07.2010 „Cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică”, care reglementează situaţiile de incompatibilitate pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică şi care stipulează că situaţia de incompatibilitate urmează să înceteze în decursul unei luni din momentul apariţiei acesteia, dacă legea specială ce reglementează activitatea acestui demnitar nu stabileşte alt termenIar, în cazul în care demnitarul nu va întreprinde acţiuni în vederea eliminării incompatibilităţii, riscă încetarea înainte de termen a mandatului, în condiţiile art. 22 al legii vizate”. 

Preşedinte de raion şi consilier concomitent

CNI a mai constatat că la  13.02.2013, în situaţie de incompatibilitate se afla preşedintele raionului Cauşeni Ion Ciontoloi (PLDM), care este şi consilier în aceeaşi unitate administativ-teritorială. Anterior funcţia de preşedinte de raion a fost deţinută de Iurie Gluh, ales pe listelel Partidului Democrat, care a fost demis cu votul consilierilor.

Deputata Ana Guţu, în atenţia CNI

În prezent şi un deputat în Parlamentul R.Moldova se află în vizorul CNI -Ana Guţu, pentru că ar activa şi în funcţia de prim-vicerector al Universității Libere Internaționale din Moldova, funcţie remunerată. CNI a iniţiat o procedură de control din oficiu privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților. Funcţia deţinută de Ana Guţu este una remunerată şi asta contravine legislaţiei, argumentează reprezentanţii CNI. În declarația de avere deputata indică pentru anul 2012 venituri de peste 170 de mii de lei din activitatea didactică la ULIM. Deputata se apără şi declară că a îndeplinit doar activitate ştiinţifică, care nu este interzisă de lege.  

Încălcări sunt, pedepse – nu 

Legea nu prevede penalităţi pentru aflarea în incompatibilitatea de funcţile de incompatibilitate atât pentru demnitarii care au încălcat regimul juridic al incompatibilităţilor, cât şi pentru consiliile locale care nu înlătură aceste sitaţii în termenele prevăzute de lege, deaceea persistă aceste stări, spune Anatolie Donciu. Lucrul CNI în prevenirea încălcărilor a fi mult mai eficient, dacă CNI ar avea dreptul să aplice sancţiuni, aşa cum este în România sau alte ţări, precizează Donciu. Deocamdată CNI semnalează cazurile de încălcălcare a regimului de incompatibilităţi organelor abilitate cu înlăturarea lor sau Centrului Naţional Anticorupţie, care ar trebui să demareze anchete penale.  

Expertul CNI, Vladislav Gârdei, spune că în legislaţie sunt multe neconcordanţe şi neclarităţi cu privire la incompatibilităţi şi chiar contradicţii. Este nevoie de o reglementare clară a procedurii de soluţionare a incompatibilităţilor,  este de părere expertul.  „Incompatibilitatea  este o stare de fapt, iar la expirare a 30 de zile de la preavizul consilierului respectiv, consiliul trebuie doar să ia act de această situaţie, fără a mai invoca varii motive precum cele că nu a acumulat majoritatea voturilor sau consilierul încă nu a depus cerere binevol şi se scot de pe ordinea de zi chestiunile de ridicare a mandatelor. Respectiv, dacă s-ar simplifica procedura, ar disparea necesitatea adresării în instanţă şi altele. Altfel, situaţiile descrise confirmă existenţa unui cerc vicios în care consiliul decide, în mod arbitrar, ridicarea mandatului, în pofida faptului că situaţia întruneşte criteriile de ridicare a mandatului”, a precizat Vladislav Gârdei. Atât CNI, cât şi CEC au înaintat legislatorilor câteva propuneri de modificare a legislaţiei privind regimul incompatibilităţilor.

Investigaţii din aceeaşi categorie:

Articolul precedent la aceeaşi temă

Articolul următor la aceeaşi temă

Materialele de pe platforma www.anticoruptie.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice. Articolele publicate pe portalul www.anticoruptie.md sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Comentarii