Justiţie

Dreptate după ce s-a făcut „justiţie” sau Cum face dreptate judecătoria Teleneşti?

Foto: nationalisti.ro
Autor: Ion Cernei
11/03/2014 7865

Câţiva locuitori de la Ordăşei, raionul Teleneşti ne-au rugat să le ajutăm să se descurce într-un caz ieşit din comun. Potrivit acestora, 31 de persoane din Ordăşei, printr-o decizie a Judecătoriei Teleneşti au fost deposedate de titlurile de autentificare a dreptului deţinătoruluii de teren. În investigarea acestui caz s-au antrenat colegii noştri de la publicaţia “Cuvintul”, editată la Rezina şi distribuită în raioanele Rezina, Şoldăneşti, Teleneşti şi Orhei.   

Între acestea este şi Valeriu Gorun, secretarul Consiliului Local Ordăşei, dar şi 9 săteni care au decedat în perioada 1994-2009. Cei vii abea nu demult au aflat că au fost deposedaţi de terenurile pe care le primiseră în proprietate în cadrul Programului „Pământ” (în total cam 70 hectare). Apropo, la Ordăşei cota de teren per locuitor a fost una din cele mai mari în ţară, constituind circa 4 hectare). Având toate actele de proprietate la mână, respectivii s-au trezit că, potrivit deciziei instanţei, nu mai sunt stăpâni ai terenurilor.

Pâmânt înstrăinat prin hotărâre de judecată

La 27 iunie 2012 judecătoriul Oleg Şcolnic de la Judecătoria Teleneşti, asistat de grefierul A. Tipa, examinând dosarul nr. 2-259/2012, a emis o decizie, din care cităm: „S-a stabilit că la 15.06.2012 reclamantul Moldovanu Nelli s-a adresat cu o cere-re în judecată către Maxian Alexandru, Ţigănescu Gheorghe, Devder Daria, Maxian Mihail, Gorun Maria, Balan Ana, Bargan Tamara, Cuculescu Valentina, Năduh Gheorghe, Iamandii Alexandru, Burlacu Fiodor, Cârja-Rotarenco Ana, Burlacu Vasilisa, Gorun Silvia, Chiriac Andrei, Sârbu Constantin, Gubcovschi Valerica, Ţigănescu Vasilisa, Morari Aliona, Pistrui Ion, Pistrui Maria, Baciu Nicolai, Năduh Valentin, Condrea Larisa, Iamandii Maria, Baciu Zinaida, Condrea Fiodor, Negruţă Gheorghe, Busuioc Gheorghe, Gubca Tatiana, Gubca Constantin, Cârja Maria, Armaş Angela, Armaş Vasile, Braga Ion despre declararea valabilităţii tranzacţiei de vânzare-cumpărare şi recunoaştere a dreptului de proprietate. În motivarea acţiunii reclamantul Moldovanu Nelli a indicat că a procurat de la locuitorii satului Ordăşei nominalizaţi mai sus câte un teren agricol. Acestor proprietari li s-a achitat costul terenurilor agricole, dar întrucât unii proprietari sunt în vârstă şi nu se pot deplasa la biroul notarial, o parte nu dispun de buletine de identitate, alţii sunt plecaţi peste hotare, din care cauză dânsa nu poate autentifica contractele de vânzare-cumpărare. Moldovanu Nelli şi-a onorat obligaţiunile şi a achitat costurile terenurilor procurate, iar proprietarii i-au transmis în posesie terenurile, de aceea solicită să fie declarate valabile tranzacţiile de vânzare-cumpărare, adică să fie recunoscută ca proprietar al terenurilor de pământ procurate.

În cadrul şedinţei s-a stabilit că Moldovanu Nelli, de la momentul procurării terenurilor, le lucrează, achită impozitul funciar, deci le posedă cu bună credinţă. Prin urmare, judecata consideră că este necesar de a declara tranzacţia valabilă între Moldovanu Nelli şi pârâţi şi a-l recunoaşte pe reclamant ca proprietar al acestor bunuri imobile”.

Nu am vândut terenurile, nu o cunosc pe Nelli Moldovanu”

Tranzacţia ulterior legiferată de către notarul Viorica Şcolnic din Teleneşti nu a putut rămâne neobservată de către săteni. Cârja Marcela Gheorghe, cu viză de reşedinţă în municipiul Chişinău, moştenitoare a terenului cu nr. cadastral 8941206133, amplasat pe moşia satului Ordăşei, menţiona în cererea de apel către Curtea de Apel Bălţi pe decizia Judecătoriei Teleneşti: „Instanţa a arătat eronat că Moldovanu Nelli a prezentat dovada procurării terenului agricol cu nr. cadastral 8941206133 or, recipisa ce ar indica achitarea costului terenului este falsă. Nu este cunoscut cine a semnat această recipisă, copia titlului de autentificare cu numărul nominalizat anexată la dosar nu este autentificată. Mai reiterez faptul că instanţa nu a atras la şedinţele de judecată nici unul din cei 31 de pârâţi în acest litigiu”.

Reclamanta Cârjă Marcela mai scrie, că la 26.06 2012, Moldovanu Nelli îşi înregistrează dreptul de proprietate asupra terenului la ÎS „Cadastru”,  adică la numai 13 zile de la pronunţarea deciziei instanţei, neaşteptând termenul de o lună de intrare în vigoare a hotărârii judecătoreşti, iar la 24.07.2012 Moldovanu Nelli înstrăinează bunul imobil cu nr. cadastral 8941206133 lui Iurcu Angela, ceea ce, în opinia reclamantei, tot este o încălcare de lege.

Curtea de Apel Bălţi a admis cererea Marcelei Cârjă, trimiţând dosarul spre examinare la Judecătoria Teleneşti.

Ion Braga, alt pătimit în urma acestei afaceri, a rămas fără trei titluri de proprietate asupra a 0,97 ha. „Pe Nelli Moldovanu nu o cunosc, toate originalele titlurilor sunt la mine”.

Şi pătimitul Gheorghe Năduh ne-a lăsat o lămurire în care la fel scrie că titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren eliberat pe numele său este la dânsul, nu a vândut pământul nimănui şi nu o cunoaşte pe Nelli Moldovanu.

Cauza privind înstră-inarea ilicită a terenurilor celor 31 de proprietari a fost examinată a doua oară de către doi judecători din judecătoria Teleneşti: Steliana Lazari şi Gheorghe Popa. Gheorghe Năduh spune că examinarea dosarului a decurs foarte anevoios, că el şi consătenii săi au cheltuit o groază de bani pe drumuri, situaţie care l-a făcut să-şi piardă toată încrederea în instanţele noastre judiciare. Până la urmă, la 2 octombrie 2013, judecătorul Gheorghe Popa a anulat ca neîntemeiată tranzacţia de vânzare-cumpărare şi recunoaştere a dreptului de proprietate a Nelli Moldovanu asupra terenurilor în cauză. O hotărâre similară a emis în şedinţa de la 24 octombrie şi judecătoarea Steliana Lazari, care a examinat cererile altui grup de săteni de la Ordăşei, încurcaţi în aceeaşi istorie.

Se instrumentează un dosar penal

Inspectoratul de Poliţie Teleneşti instrumentează în prezent un dosar penal conform prevederilor art.190 ale Codului Penal (excrocherie), care vizează instrăinarea titlurilor de proprietate fără voia stăpânilor. Rozalia Guzun, ofiţer de urmărire penală, ne-a arătat un dosar gros de două palme, dar care încă nu este finalizat. Invocând taina anchetei, dna căpitan nu a intrat în amănunte, remarcând că mai este încă mult de lucru. Trebuie de efectuat o mulţime de expertize grafologice, de interogat mai mulţi martori. Posibil că lucrul ar fi mers mai repede, dacă pătimiţii, fiind convinşi că ancheta stă pe loc, nu ar fi bombardat cu petiţiii CNA, Procuratura Generală, alte organe de anchetă. La fiecare asemenea petiţie dosarul este transmis încolo pentru examinare, timp în care ancheta este oprită pentru ceva vreme. Din acestea, dar şi din alte cauze, examinarea dosarului se tărăgănează, ne-a explicat Rozalia Guzun.

Contactat telefonic de noi, Adrian Berezovschi, avocatul lui Nelli Moldovanu, mai întâi s-a interesat de care dosar este vorba or, clienta sa figurează în două dosare penale şi ambele au ca motiv tranzacţii funciare.

Aflând că este vorba despre cazul de la Ordăşei, A. Berezovschi ne-a spus că Nelli Moldovanu în acest caz mai degrabă este o victimă, pentru că a încredinţat tranzacţiile unei rude ale sale, care pur şi simplu a dus-o în eroare. „La moment clientul meu colaborează activ cu ancheta şi caută să găsească o cale amiabilă de soluţionare a problemelor cu sătenii de la Ordăşei. Şi eu, şi dna Nelli suntem deschişi pentru colaborare cu presa, vă vom informa cum se vor derula lucrurile în continuare”, m-a asigurat avocatul.

După cum am aflat, în al doilea dosar pe acelaşi articol 190 CPC RM, Nelli Moldovanu este bănuită de tranzacţii ilicite similare, dar deja cu terenuri la Ineşti.

Judecătorul Oleg Şcolnic: procedura a fost legală

Judecătorul Oleg Şcolnic, care a instrumentat iniţial dosarul privind valabilitatea instrăinării terenurilor celor 31 de deţinători de terenuri de la Ordăşei, afirmă că examinarea cauzei a decurs conform legii. Întrebat de ce tranzacţia de vânzare-cumpărare nu s-a făcut prin notar, dar Nelli Moldobanu a preferat instanţa, judecătorul a evocat prevederile articolului 213 Cod Civil, care stipulează că, dacă una din părţi a executat total sau parţial actul juridic, iar cealaltă parte se eschivează de la autentificarea lui notarială, instanţa de judecată are dreptul, la cererea părţii care a executat total sau parţial actul juridic, să îl declare valabil. Or, Nelli Moldovanu a prezentat o parte din titlurile procurate, dar şi semnături că mai multe persoane nu se pot prezenta la notar. Vizavi de faptul că nouă dintre cei care au semnat pe listă în genere sunt decedaţi, iar alţi pătimiţi susţin că nici nu au semnat pe listele respective, semnăturile lor fiind falsificate, Oleg Şcolnic a spus că judecata a fost dusă în eroare, situaţie pentru care cel care se face vinovat riscă răspundere penală. „Eu am vorbit cu Nelli Moldovanu, solicitând să se înţeleagă cu deţinătorii de titluri, adică să găsească o cale amiabilă de stingere a acestui scandal. Să sperăm că o va face înainte de a se implica organele de drept”, crede judecătorul.

Ingineri cadastrali neprofesionişti

Rugat să comenteze situaţia, Iurie Corman, şeful ÎS „Cadastru” a spus: „Ce putem face? Noi executăm deciziile judecătoreşti, nu le discutăm!”

Ion Valachi, şeful Oficiului Relaţii Funciare şi Cadastru a fost mai explicit: „Dintre toţi inginerii cadastrali din cele 32 de primării din raionul Teleneşti, numai unul este licenţiat în domeniu. Adică, din lipsă de specialişti, cadastrul este instrumentat de nespecialişti. În această situaţie se pot întâmpla orice bazaconii şi încălcări de lege. Fiecare inginer cadastral trebuie să aibă în computer hărţile cu amplasamentul terenurilor fiecărui proprietar şi suprafeţele lor. Din păcate, inginerii noştri nu dispun nici de nişte instrumente rudimentare de măsurat, nemaivorbind de aceste hărţi, a menţionat dl Valachi.

Unde dai şi unde crapă

Mihail Baraga, ex-primar de Ordăşei, în vârstă de 78 de ani, care a solicitat implicarea CUVÂNTUL-ui în această istorie, susţine că va face tot posibilul pentru ca dreptatea să triumfe, iar vinovaţii să fie traşi la răspundere. Dumnealui crede că o parte din vină o poartă judecătorul Oleg Şcolnic, pe care l-a reclamat la Consiliul Suprem al Magistraturii. CSM a reacţionat operativ la petiţia lui Mihail Baraga, dar autorul răspunsului nici nu pomeneşte de Oleg Şcolnic, referindu-se la acţiunile judecătorilor Steliana Lazari şi Gheorghe Popa, faţă de care pătimiţii, de fapt, nu aveau pretenţii. „Analizând circumstanţele cauzei vizate s-a ajuns la concluzia că lipsesc careva temeiuri pentru a aprecia acţiunile judecătorilor Judecătoriei Teleneşti Lazari Steliana şi Popa Gheorghe drept abateri disciplinare”, se spală pe mâini Anatolie Ţurcan de la CSM.

Mihail Baraga spunea în răspunsul pe care ni l-a dat în scris că istoria cu pământul luat cu hapca, posibil, nu se va termina cu una cu două şi proprietarii de la Ordăşei vor umbla încă mult prin judecăţi în căutarea dreptăţii.

Investigația a fost realizată în colaborare cu Centrul de Investigaţii Jurnalistice.

Investigaţii din aceeaşi categorie:

Articolul precedent la aceeaşi temă

Articolul următor la aceeaşi temă

Materialele de pe platforma www.anticoruptie.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice. Articolele publicate pe portalul www.anticoruptie.md sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Comentarii