Abuzuri ce se comit la Consiliul Electoral de Circumscripție numărul 1 din municipiul Chișinău

Anonim
26/09/2019

Vreau să vă sesizez că acum, în plină campanie electorală, la Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală (CECE) Chișinău nr.1, se comit mai multe ilegalități, ansamblul cărora pot afecta atît derularea scrutinului pentru alegerile locale generale în municipiul Chișinău, cît și rezultatele acestuia, fiind vorba despre următoarele: 

Astfel, conform graficului stabilit prin hotărârea CEC nr.2551 din 31.07.2019, termenul de aprobare a BESV a fost 24.09.2019. De la conducerea CECEM Chișinău s-a solicitat prezentarea formei tabelului pentru întocmirea anexei la hotărârea de aprobare a BESV. Tabelul respectiv a fost transmis la data de 23.09.2019, cu o zi înainte de termenul limită de aprobare a hotărârii.

Pentru constituirea celor 314 BESV este nevoie de timp de lucru, iar având in vedere că pe lângă întocmirea tabelului respectiv mai sunt și alte obligațiuni zilnice, era nevoie ca tabelul respectiv să fie prezentat cu o săptămână înainte de data de 24.09.2019.

Unii membri au solicitat acest tabel începând cu data de 18.09.2019, însă vicepreședintele Consiliului, Babin Ina, exponenta Partidului Democrat, deoarece președintele lipsește, a comunicat că tabelul nu a fost prezentat de către CEC, astfel s-a tărăgănat prezentarea acestui act.

Astfel, la data de 24.09.2019 în ședința Consiliului nu erau finisate anexele hotărârea fiind aprobata fără anexele definitivate.

De asemenea nu a fost prezentat nici Registrul Funcționarilor Electorali, pentru suplinirea birourilor în caz de insuficiență a membrilor desemnați. Această situație a fost creată artificial de conducerea consiliului, Babin Ina, exponenta Partidului Democrat, pentru a micșora perioada de completare a birourilor electorale și in acest mod acceptarea acelor candidaturi pregătite din timp ca rezervă, fără consultarea RFE.

În cadrul examinării hotărârii au apărut întrebări la capitolul din câți membri urmează a fi completat fiecare birou (9 sau11). S-a solicitat prezentarea de alegători pe fiecare circumscripție, pentru a stabili necesarul de membri, acest solicitare nu a fost satisfăcută, făcându-se trimitere la Codul electoral și atât. Nu se comunică membrilor informație care este utilă pentru activitate corectă și eficientă.

Totodată apar unele întrebări la favorizarea unor membri de consiliu, deoarece chiar dacă nu s-a prezentat tabelul în termen util, unii membri care, cu toate că petrec în sediul Consiliului 1-2 ore pe zi, în data de 24.09.2019 au venit cu componența BESV definitivată, ba din contra, în timp când unii membri lucrau și se revoltau de termenul mic și situația creată, alții făceau glume pe agiotajul iscat în sediu.

Conform hotărârii CEC nr.2636 din 02.09.2019 sunt stabilite state de personal pentru activitatea consiliului: 6 contabili, 6 operatori, 6 consultanți și un șofer. Însă, la moment în consiliu activează 2 operatori. La întrebarea unde sunt consultanții pentru ajutor, Babin Ina, exponenta Partidului Democrat a comunicat că consultanți „merită” doar conducerea Consiliului.

Menționăm că, vicepreședintele, președintele și secretarul nu au sector repartizat. Acte de examinat, proiecte de hotărâri, contestații și sesizări sunt examinate de toți membrii consiliului. Astfel că la trei persoane din conducere, plus 6 consultanți  le revine doar semnarea de acte, întocmire de procese verbale și managementul consiliului.

De menționat că, 8 membri ai consiliului sunt responsabili de sector care include aproximativ 40 de secții de volare, și anume acești membri au nevoie de consultant, nemaivorbind de noaptea alegerilor când fără ajutor este foarte dificil de activat, cu atît mai mult ca sunt în cadrul consiliului și membri nedegrevați și care sunt obligați să se prezinte și la serviciu.

Din data constituirii consiliului și până la moment în afară de cei 2 operatori, alți lucrători la sediul consiliului nu sau prezentat, chiar dacă operatorii și consultanții au același cuantum al îndemnizației ca și un membru al consiliului. La sigur că, devizul de cheltuieli prevede procurarea de rechizite de birou, în afară de hîrtie pentru printer, membrilor de consiliu nu sa dat nimic, nici măcar pixuri sau creioane, tot necesarul pentru activitate și-l procură fiecare membru individual din contul său.

Angajările  de personal urmau a fi făcute, fie prin hotărârea consiliului sau prin dispoziția președintelui. Până la moment nici un act în acest sens de consiliu nu a fost aprobat și nici nu se regăsește în mapa  rezervată acestor acte. Ori, consiliul este un organ colegial și orice act care se aprobă prin consiliu sau  se emite de președintele consiliului se aduce la cunoștință tuturor membrilor în termen de 24 de ore.

Pentru comunicarea prin telefon în cadrul activității în organele consiliilor electorale sunt prevăzute  cartele telefonice. De asemenea este prevăzut și combustibil pentru deplasare în interes de serviciu. Nimic din aceste materiale nu au fost repartizate membrilor, iar daca au fost repartizat ceva, s-a repartizat doar unor membri apropiați dnei vicepreședinte Babin Ina, exponenta Partidului Democrat.

Ansamblul acestor circumstanțe și împrejurări atestă grave carențe în activitatea dnei Babin Ina, exponenta Partidului Democrat, care, practic, a uzurpat conducerea Consiliului și împiedică buna și normala funcționare a CECE Chișinău nr.1, fiind imperios necesară investigarea abaterilor expuse, inclusiv prin prisma procedurilor penale, cu adoptarea soluțiilor legale în această privință, pentru a stopa fărădelegile menționate și a sancționa persoana vinovată.

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Alte sesizări pentru

Anonim
26/09/2019

Comentarii