Corupţie la o asociaţie obştească din Hârtopul Mare, raionul Criuleni 

15/08/2014

Corupţie la o asociaţie obştească din Hârtopul Mare, raionul Criuleni 

Subsemnatul, ținând cont de art. 311 al Codului Penal al Republicii Moldova, privind răspunderea penală în cazul denunțului fals și în temeiul art. 262, alineatul (1); art. 263, alineatul (1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova fac următoare plângere.

În anul 2011, Primăria comunei Hârtopul Mare, raionul Criuleni a început lucrările de construcție a subproiectului „Construcţia unei porţiuni de apeduct” din s. Hârtopul Mic, r-nul Criuleni, grație grantului obținut de la Fondul de Investiții Sociale din Moldova, astfel la 17.01.2013, a fost semnat procesul verbal de recepție finală a lucrărilor, iar la 25.02.2013 obiectul dat a fost luat la balanța primăriei comunei Hârtopul Mare prin actul de predare-primire semnat între primărie și Fondul de Investiții Sociale din Moldova, iar la data de 02.05.2013, Consiliul local prin decizia nr. 03/01 (se anexează) a transmis obiectul menționat în gestiune și administrare economică către Asociația Obștească ”Izvoraș” al cărui președinte este cet. Morari Iurie Gheorghe, anul nașterii 1964, domiciliat în satul Hârtopul Mic, care este și consilier local.

 

Plângerea constă în următoarele: La data de 23.12.2013, Consiliul local Hârtopul Mare prin decizia nr.07/18 (se anexează), a aprobat tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă a persoanelor fizice și juridice din s. Hârtopul Mic pe perioada anului 2014 în mărime de:

 1. 1.      10 lei – pentru 1 m2 de apă potabilă;
 2. 2.      10 lei – abonamentul lunar.

Contrat deciziei 07/18 din 23.12.2004 aprobată de Consiliului local, cet. Morari Iurie Gheorghe – Administratorul Asociației Obștești ”Izvoraș” începând cu luna iulie 2014, a modificat tarifele pentru serviciile de apă potabilă după cum urmează:

 1. 1.      11 lei – pentru 1 mde apă potabilă;
 2. 2.      15 lei – pentru 1 m2 de apă potabilă ce depășesc volumul de 10 m2 de apă potabilă lunar; (anexez o copie la facturile emise de  AO ”IZVORAȘ”)
 3. 3.      A fost anulat abonamentul lunar de 10 lei stabilit de Consiliul local Hârtopul Mare prin Decizia 07/18 din 23.12.2013.

Prin acțiunile întreprinse de cet. Morari Iurie Gheorghe – Administratorul Asociației Obștești ”Izvoraș, au fost încălcate art. 77, alin. (5) al Legii nr. 436 din 28.12.206 cu privire la administrația publică locală și art.14, alin. (5) al Legii nr. 1402 din 24.10.2002 cu privire la serviciile publice de gospodărie comunală,  precum și art. 7.1 și 7.2 din Metodologia  determinării, aprobării și aplicării tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 164 din 29.11.2004, care prevăd expres că tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă se stabilesc de administrația publică locală.

În opinia mea, cet. Morari Iurie Gheorghe se face vinovat de săvârșirea infracțiunii de înșelare a clientului, încadrată conform art. 255 alin. (1);  a infracțiunii  de abuz în serviciu prin folosirea situației de serviciu în calitate de Președinte al AO ”Izvoraș”, încadrată conform art. 335 alin.(1) și  a infracțiunii de exces de putere și depășire a atribuțiilor de serviciu prin care a majorat tarifele la serviciile publice de apă potabilă, încadrată conform  art. 328 alin. (1) din Codul Penal al Republicii Moldova.

Suplimentar vă informez că astfel de acțiuni de stabilire contrar legislației Republicii Moldova, a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă au mai fost întreprinse de către Morari Iurie Gheorghe și in anul 2013, când a ignorat decizia nr. 5/13 din 31.10.2012 (se anexează) și a majorat tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă  gradual după cum urmează: de la 1-10 m2 – 10 lei pentru 1 mși de la 10 mși mai sus consum lunar – 15 lei pentru 1 m2, astfel toți beneficiarii care au consumat mai mult de 10 mde apă potabilă lunar au fost prejudiciați de Morari Iurie Gheorghe, unii cu sume destule de mari.

Vă informez că i-am solicitat de nenumărate ori în mod verbal, dar și în scris, prin scrisori recomandate,(se anexează) :

 1. Să revină în câmpul legal, să aplice tarifele aprobate de Consiliul local Hârtopul Mare, autoritate împuternicită conform legislației Republicii Moldova;
 2. Să revizuiască facturile emise și transmise beneficiarilor;
 3. Să returneze banii încasați ilegal consumatorilor;
 4. Să despăgubească cetățenii ale căror drepturi au fost lezate de către el prin acțiunile sale.

Toate aceste solicitări ale mele au fost ignorate în totalitate, ceea ce m-a făcut să mă adresez Centrului Național Anticorupție, pentru rezolvarea acestui caz.

În temeiul art. 274, alin. (1) al Codului Penal al Republicii Moldova, rog investigarea acestei plângeri și începerea urmării penale a cet. Morari Iurie Gheorghe, pe faptul comiterii infracțiunilor enumerate mai sus. De asemenea solicit și audierea tuturor marturilor și anume:

-          Primarului comunei Hârtopul Mare;

-          Secretarului Consiliului Local Hârtopul Mare;

-          Consilierilor în Consiliul local Hârtopul Mare

-          Reprezentanților Cancelarie de Stat, (responsabililor de verificare actelor pe Raionul Criuleni);

-          A consumatorilor;

-          Alții.

Rog examinarea în regim de urgență a acestui caz, pentru evitarea jecmănirii consumatorilor de apă potabilă de către Morari Iurie Gheorghe - Președintele AO ”Izvoraș.

 

La sesizare anexez următoarele:

 

 1. Copia Buletinului meu de identitate;
 2. Extras din decizia Consiliului local Hârtopul Mare nr. 03/01 din 02.05.2013, privind transmiterea în gestiune economică a obiectului ”O porțiune de apeduct în satul Hârtopul Mic raionul Criuleni”.
 3. Extrasele din deciziile Consiliului local Hârtopul Mare nr.5/13 din 31.10.2012 și 7/18 din 24.12.2013, privind aprobarea tarifelor pentru consumul de apă potabilă.
 4. Copiile facturilor emise de AO ”Izvoraș”, care constituie probe directe în acest caz.

La solicitarea D-stră sunt dispus sa depun și alte probe, facturi, mărturii, precum și materiale video de la ședințele Consiliului local Hârtopul Mare unde au fost aprobate tarifele pentru consumatorii de apă potabilă, care vor constitui probe privind comiterea infracțiunilor de către cet. Morari Iurie Gheorghe.

Plângerea a fost depusă astăzi, 15.08.2014 la Centrul Naţional Annticorupţie.

 

PUȘCAȘ ION VICTOR, Consilier în Consiliul local Hârtopul Mare

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

15/08/2014

Comentarii