Cum NU se face dreptate în cazul concedierilor abuzive

Aurelia Felia
18/01/2023

Toate instanţele de judecată din RM au decis că Universitatea (UST) m-a concediat legitim în anul 2019, după ce nu am susţinut concursul pentru ocuparea a 0,25 funcţie de lector universitar. Alaltăieri, 21.12.22, Curtea Supremă de Justiţie a RM a dat câştig de cauză universităţii. Cu toate că aceeaşi Curte, în alt proces, a calificat concursul în cauză drept NELEGITIM, şi a subliniat încălcarea de către UST a Drepturilor Fundamentale ale Omului.

Deci Justiţia a considerat concursul nelegitim (în primul proces), iar concedierea în baza rezultatelor concursului - legitimă (în al doilea proces).

În înţelegerea mea, în instanta de fond, primului judecator i-a revenit un caz deosebit de dificil. Oricine ştie că un concurs ce include repetat votul secret nu este uşor de analizat. Judecătorul nu a putut fi manipulat, iar argumentaţia sa nu a putut fi neglijată de instanţele superioare: Curtea de Apel şi Curtea Supremă de Justiţie.

În ceea ce priveşte a doua cauză, judecătorul instanţei de fond nu a fost confirmat în funcţie acum câteva luni de către preşedinta Maia Sandu - el s-a aflat pe lista judecătorilor cu probleme de integritate. În ultimii ani, în rapoartele Departamentului de Stat al SUA au început să fie constatate încălcări flagrante în RM, în sfera raporturilor de muncă. Litigiile de muncă nu constituie obiect de examinare a CEDO, ele ajung in atenţia Curţii doar din perspectiva menirii şi a sarcinilor acesteia.

Sunt multe de spus. Deocamdată, plasez mai jos link-ul cu încheierea Curţii Supreme de Justiţie a RM. De asemenea, plasez recursul nostru, să vedeţi ce s-a întâmplat, cum am acţionat şi cum am argumentat. Nu sunt texte greoaie sau plictisitoare, poate cu excepţia fragmentelor ce conţin citate din legi.

Ar merita să vă prezint şi deciziile instanţelor inferioare, dar mai ales referinţele (adică explicaţiile) Universităţii prin avocatul său: acolo minuni!

Dar să le luăm pe rând.

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=70088

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Alte sesizări pentru

Aurelia Felia
18/01/2023

Comentarii