Doc // Ordonanța de punere sub învinuire a judecătoarei Domnica Manole. Magistrata: „Fiecare judecător ar trebui să beneficieze de imunitate în raport cu hotărârile pronunțate, chiar și în cazul celor care deranjează politicul”

Anticoruptie.md
07/12/2016
Domnica Manole, la Adunarea generală a judecătorilor. Foto: CIJM

Judecătoarea Domnica Manole, în privința căreia CSM și-a dat acordul ca să fie cercetată penal pentru că a adoptat o hotărâre prin care a obligat CEC să iniţieze referendumul republican privind alegerea șefului statului de către cetăţeni, la iniţiativa Platformei Demnitate şi Adevăr, a fost pusă sub învinuire. Procurorii o acuză de faptul că a pronunțat cu bună știință o hotărâre contrară legii, iar în ordonanță fac trimitere la argumentele Curții Supreme de Justiție, instantă care a casat ulterior decizia Domnicăi Manole. 

„Prin acțiunile sale, judecăorul Curții de Apel Chișinău Domnica Manole, fiind o persoană cu funcție de demnitate publică, învestită constituțional cu atribuții de înfăptuire a justiției în numele legii, a acțional contrar principilor puterii judecătorești ce mizează pe apărarea și realizarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și ale asociațiilor acestora, ale întreprinderilor, instituțiilor și acuzațiilor, știrbind în așa mod din imaginea autorității puterii judecătorești a Republicii Moldova”, potrivit ordonanței. 

„Din contra, eu am intepretat legea în favoarea cetățenilor, așa cum spune Codul de bune practici în materie de referendum a Comisiei de la Veneția. Ține de obligația pozitivă a statului de a crea legi clare și previzibile, ceea ce lipsește în materia de referendum”, a explicat Domnica Manole.

Magistrata susține în continuare că este persecutată pentru faptul că a luat o decizie incomodă actualei guvernări. „Este foarte trist, grav și inacceptabil ca un judecător să fie urmărit penal pentru o hotărâre pronunțată în ordine civilă, casată în căile ordinare de atac, ce nu a produs efecte juridice, nu a lezat drepturi și libertăți. Hotărârea pronunțată la 14 aprilie 2016 conform legii și intimei mele convingeri, casată prin decizia CSJ din 22 aprilie 2016, ca fiind singura instanță ierarhic superioară pentru astfel de litigii, nu poate constitui ipso facto o faptă penală. Într-un sistem de drept veritabil, fiecare judecător beneficiază de imunitate în raport cu hotărârile pronunțate, chiar și cu cele care deranjează politicul. În calitate de garanție a independenței, nu ar trebui să pronunțe soluții judiciare sub influența unei frici de a fi urmărit penal de către procuror. În caz contrar, actul de justiție este compromis la nivel de țară. În acest sens, urmărirea penală a judecătorului pentru simplul fapt de calificare a hotărârii de către instanța de recurs sau apel ca fiind ilegală reprezintă în esență o modalitate evidentă, flagrantă de persecutare a judecătorului și un atentat la independența funcțională a justiției. Din acest motiv comunitatea internațională, societatea civilă, forul judecătorilor din România și înalți oficiali europeni au condamnat dur acțiunile procurorului Eduard Harunjen”, a declarat judecătoarea.

Judecătoarea susține că ordonanța de punere sub învinuire nu ar trebui să ducă la suspendarea ei din funcție. „Beneficiez de prezumția de nevinovăție. Doar o hotărâre judecatorească irevocabilă în cauza penală în privința mea ar putea servi drept temei pentru eliberarea mea din funcție. Sunt însă sigură că nu se va ajunge la așa ceva. Până la urmă, sper că mai avem procurori calificați care înțeleg gravitatea pornirii urmăririi penale în privința unui judecător. Eu nu am comis nicio infracțiune, doar mi-am exercitat atribuțiile de serviciu”, a adăugat Domnica Manole.

La 14 apri­lie 2016, Domni­ca Mano­le a anu­lat decizia Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le (CEC) de la 30 mar­tie prin care instituția a respins orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum la inițiativa Plat­for­mei Civice Dem­ni­ta­te şi Ade­văr şi obli­ga CEC să ini­ţie­ze acel refe­ren­dum. Repre­zen­tanţii CEC au contestat însă deci­zia la CSJ, instanță care, pes­te o săp­tămâ­nă, la 22 apri­lie, printr-o decizie sem­na­tă de jude­că­to­rii Tatia­na Vie­ru, Valen­ti­na Cle­va­dî, Tama­ra Chişca-Doneva, Iurie Beje­na­ru şi Oleg Ster­ni­oa­lă, a casat deci­zia magis­tra­tei Domnica Mano­le ca fiind „ile­ga­lă”. Ulte­ri­or, CEC s-a adre­sat Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le şi Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii, cerând inves­ti­ga­rea acţiu­ni­lor Domnicăi Manole. Pe 23 mai, Edu­ard Haru­n­jen, pro­cu­ror gene­ral inte­ri­mar, a cerut CSM acor­dul pen­tru ini­ţi­e­rea urmă­ri­rii pena­le pe nume­le jude­că­toa­rei

Anticoruptie.md
07/12/2016
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.Follow us on Telegram

Comentarii