O nouă condamnare la CEDO în cazul trupelor paramilitare din Transnistria. Avocatul Promo-LEX, Alexandru Postica: „Anual, mii de tineri sunt hărțuiți de către administrația locală”

Ilie Gulca
02/12/2021

O nouă condamnare la CEDO legată de încălcarea drepturilor în stânga Nistrului semnalează problema înrolărilor în așa-numita „armată transnistreană”. Este vorba de cazul unui tânăr care s-a înrolat benevol, dar atunci când a vrut să renunțe, din motive de sănătate și pentru a-și îngriji mama, a fost plasat în izolare la comandamentul militar de la Tiraspol.

Pe 30 noiembrie 2021, potrivit Promo-LEX, CEDO a emis Hotărârea în cauza Golub vs. Republica Moldova și Federația Rusă, prin care a constatat încălcarea art. 2 din Protocolul nr. 4, dar și art. 13 din CEDO în privința reclamantului și a dispus încasarea sumei totale de 8.600 de euro din contul Federației Ruse în beneficiul reclamantului.

În septembrie 2011, reclamantul a fost chemat să efectueze serviciul militar obligatoriu în „rmn”. Fiind singurul îngrijitor al mamei sale cu dizabilități, tânărul avea dreptul, conform așa-numitei legi a „rmn”, la amânarea recrutării sale.

Cu toate acestea, reclamantul și mama sa au optat pentru înscrierea într-o instituție de învățământ militar din „rmn”, aflată în gestiunea pretinsului minister al apărării din stânga Nistrului, ceea ce i-a permis obținerea unei diplome de studii, echivalentă cu efectuarea serviciului militar.

În noiembrie 2011, el a părăsit sediul institutului militar de câteva ori, pentru a urma un tratament medical, după ce ar fi fost maltratat, dar și pentru a avea grijă de mama sa. La întoarcere, în perioada 17-24 noiembrie 2011, a fost sancționat disciplinar pentru absență fără concediu și plasat în izolare la comandamentul militar de la Tiraspol.

La 25 februarie 2012, pretinsul minister al apărării a admis cererea reclamantului de demitere anticipată din serviciul militar în calitate de singur îngrijitor al mamei sale cu handicap și l-a plasat în rezerva armatei „rmn”.

La 18 iulie 2012, el a depus o plângere la CEDO în care a invocat limitarea ilegală a dreptului de a se deplasa deoarece la înrolare au fost reținute actele de identitate ale acestuia. Totodată, tânărul s-a plâns de lipsa unor căi de atac interne efective, în sensul art. 13 din CEDO, pentru a-și apăra drepturile garantate de Convenție.

Prin hotărârea din 30 noiembrie 2021, Curtea a concluzionat că reclamantul nu a avut o cale de atac eficientă cu privire la plângerea sa în temeiul art. 2 din Protocolul nr. 4 la Convenție. Prin urmare, Curtea concluzionează că a existat o încălcare a art. 13.

Potrivit avocatului Promo-LEX, Alexandru Postica, anual, mii de tineri sunt hărțuiți de către administrația locală de a se înrola în structurile militarizate ale regiunii.

„Mulți pleacă, alții mituiesc și nu se înrolează, dar sunt și unii care sunt prinși și obligați să desfășoare așa-numitul serviciu militar pentru un pseudo-stat. Din păcate, până la momentul de față, nu există nicio acțiune concludentă a autorităților de a sancționa crearea și gestionarea acestei structuri paramilitare ilegale constituite în stânga Nistrului”, a spus el.

Ilie Gulca
02/12/2021Become a Patron!

Comentarii