Corupție în liceul „A. Mateevici” din Cricova: directorul le cere părinților să achite taxe

Popescu Rodica
15/09/2016

În liceul „A.Mateevici” din orașul Cricova părinții sunt puși să achite taxe. În școală este o asociație legală, bani însă se colectează în clasa întâi câte 800 de lei, iar ceilalți achită lunar fondul școlii 50 lei. Totuși nu se vede niciun rezultat.Directorul nici nu știe despre dispoziția emisă de ministru și personal spune părinților sa dea bani în școală motivând: „Căci aveți absolvenți”. 

Vă rugăm să luați măsuri!

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe aceeași platformă și o va trata în condiții egale.

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

Popescu Rodica
15/09/2016

Комментарии