Justiția din Moldova de 13 ani mă poartă pe drumuri

Ana Serjant
23/08/2018

Bună ziua! Numele meu este Ana Serjant. De 13 ani sunt în litigiu cu vecinul meu, iar justiția nu-mi mai face dreptate. În anul 2005 am pornit un dosar civil, dat fiind că vecinul meu a încălcat legea, construindu-și o casă pe hotar, apoi a trecut hotarul. Două scurgeri sunt la mine în ogradă – una peste casa mea, iar a doua în ogradă, respectiv toată apa de ploaie de pe casa dumnealui se scurge la mine în curte. Conform legii, el trebuia să respecte distanța de șase metri de la construcția mea. Primăria municipiului Chișinău însă i-a eliberat autorizație. În 2008 am găsit două procese verbale, unul de la Direcția Arhitectură, altul de la Inspecția de Stat în Construcții și am făcut expertiza acestor documente. Expertiza mi-a arătat că pe actele respective există ștersături, adăugări de text, radiere totală sau parțială. Cu rezultatul acestor expertize m-am adresat la Procuratura Anticoruptie, de unde m-au trimis la Procuratura Generală, iar de acolo la Procuratura Municipiului Chișinău. Aici procurorii au pornit urmărirea penală, conform articolului 361 Cod Penal, pentru falsificarea actelor. Timp de trei ani dosarul respectiv a fost la Procuratura Centru, după care Procuratura Generală a strămutat cauza la Procuratura Ciocana. Și aici timp de trei ani de zile au murat dosarul ăsta fără să facă absolut nimic. Mi-au zis numai că lipsește componenta infracțiunii. S-au limitat numai la examinarea unei decizii care este falsă, în baza căreia vecinul meu a primit certificat de urbanism, autorizație de construcție, procese verbale de recepție finală. Există două procese verbale de recepție finală, unul se află la Cadastru și altul la arhiva municipală. Expertiza a arătat că există ștersături, radieri și adăugări de date. Documentele arată că vecinul meu și-a făcut mai întâi construcțiile, iar în 2005 când am ridicat întrebarea, el și-a făcut documentele. Procurorii nu examinează absolut nimic. Merg dintr-o ordonanță în alta, iar dosarul bate pasul pe loc. Mi s-a spus că dacă nu am bani, nu voi avea câștig de cauză, dar nu înțeleg de ce trebuie să plătesc dacă dreptatea este de partea mea. Vă rog să investigați cazul!

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

Ana Serjant
23/08/2018

Комментарии