Primarul din comuna Hârtopul Mare, Criuleni, a deturnat aproximativ 200 mii lei

Ionel Pușcaș
13/04/2017

În calitate de consilier local vă anunț, că am depistat un caz de deturnare a sumei de aproximativ 200 mii lei alocați prin Decizia Consiliului Local Hârtopul Mare nr. 02/03 din 12.04.2016. Această sumă a fost alocată pentru plata contribuției la sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare din satul Hârtopul Mare, raionul Criuleni, dar a fost cheltuită de Primarul comunei Hârtopul Mare, raionul Criuleni, contrar destinației (în alte scopuri). Mai mult, acesta a folosit acte false, prin care a transferat o parte din această sumă.

Conform documentelor deținute de Primăria comunei Hârtopul Mare, suma respectivă de 200 mii lei alocată prin Decizia Consiliului Local Hârtopul Mare nr. 02/03 din 12.04.2016, pentru plata contribuției la sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare din satul Hârtopul Mare, după ce a fost depusă pe contul aparatului primarului la ”art. 3121- majorarea valorii construcțiilor speciale”, a fost împărțită ilegal în trei părți și anume: 20 mii lei; 160 mii lei și 20 mii lei și cheltuită în alte scopuri, cu încălcarea flagrantă a legii cu privire la finanțele publice locale și a legii cu privire la achizițiile publice.

Pe data de 03.10.2016 , primii 20 mii lei sunt transferați ilegal și nejustificat în baza unui act neidentificat de la ”art. 3121- majorarea valorii construcțiilor speciale”, la ”art. 2221 - servicii energetice si comunale”, și ulterior transferată pentru servicii de reparații curente către SRL ENERGOLED, cod fiscal 1015600000816 (ordin de plată nr. 700 din 14.11.2016 și 870 12.12.2016). Pe data de 13.12.2016, suma de 160 mii lei a fost transferată ilegal și nejustificat în baza unui act neidentificat de la ”art. 3121- majorarea valorii construcțiilor speciale”, la ”art. 312120 – reparația capitală ale construcțiilor speciale”, și ulterior mutată la ”art. 311120 – reparații capitale ale clădirilor”, iar pe data de 27.12.2016 este transferată pentru reparații capitale ale clădirilor către SRL E.M.M.A. CO PRO-SERVICE, cod fiscal 1013600003190 (ordinul de plată nr.962 din 27.12.2016). Pe data de 14.12.2016, ultimii 20 mii lei sunt transferați ilegal și nejustificat în baza unui act neidentificat de la ”art. 3121- majorarea valorii construcțiilor speciale”, la ”art. 2225 - servicii de reparații curente”, iar apoi transferată pentru alte cheltuieli.

Constatăm că Primarul comunei Hârtopul Mare, dnul Delimarschi Anatolie și-a depășit atribuțiile de serviciu prin faptul că a deturnat suma de 200 mii lei, care avea o destinație clară și anume ”plata contribuției la sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare din satul Hârtopul Mare raionul Criuleni”, iar el i-a cheltuit nejustificat și ilegal în alte scopuri contrar legii cu privire la finanțelor publice locale și achizițiilor publice. În temeiul celor expuse mai sus, solicit investigarea acestor depășiri de atribuții și acte ilegale comise de Primarul comunei Hârtopul Mare, cu informarea prealabilă în scris în termenul prevăzut de legislație.

ANEXĂ: - Raport (14 file); - Actele în original se păstrează la sediul Primăriei comunei Hârtopul Mare, la Trezoreria Criuleni și la Direcția Finanțe a Consiliului raional Criuleni.

Примечание: Обращение не является журналистским материалом. Центр Журналистских Расследований не является автором обращения. Представленная информация является лишь мнением автора обращения. В случае несогласия, рассматриваемая личность имеет право на ответную реплику, которая будет опубликована нашим учреждением на той же платформе. Оба мнения рассматриваются на равных условиях.

Другие обращения для

Ionel Pușcaș
13/04/2017

Комментарии