A fost lansată platforma gratuită de achiziții publice electronice MTender

Crina Dumitriu
01/02/2022

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, care eset operatorul sistemelor informaționale din domeniul finanțelor publice ale Ministerului Finanțelor, a lansat luni platforma de achiziții publice electronice MTender. Aceasta este destinată autorităților publice din Republica Moldova și oferă posibilitatea efectuării procedurilor de achiziții publice, atât operatorilor economici, cât și persoanelor fizice, cu posibilitatea participării în cadrul acestora în calitate de ofertanți.

Platforma are drept scop extinderea numărului de platforme disponibile astăzi în Republica Moldova, îmbunătățirea procesului de planificare, pregătire, publicare și organizare a procedurilor de achiziție, precum și asigurarea accesului public la informații deschise pentru societate și organizațiile neguvernamentale.

Platforma MTender este un serviciu gratuit și pune la dispoziția participanților un cabinet electronic cu două roluri de bază: cel al autorității publice, care planifică, publică și organizează achiziția în calitate de solicitant, și cel al operatorului economic, care accesează, pregătește și publică ofertele sale în calitate de ofertant la achiziție. De asemenea, accesul la platformă este deschis și pentru persoanele fizice care la fel pot participa în calitate de ofertant al serviciilor sau lucrărilor.

Funcționalitățile au fost dezvoltate ținând cont de solicitările și propunerile reprezentanților autorităților contractante. În cadrul cabinetul utilizatorului sunt disponibile următoarele compartimente:

Achiziții – permite autorităților contractante să creeze și să desfășoare proceduri de achiziții publice. Utilizarea compartimentului de achiziții permite determinarea liniei bugetare în conexiune cu sursa de finanțare alocată liniei bugetare. Ulterior, compartimentul permite crearea planului de achiziție cu publicarea anunțului de participare la achiziție;  

Ofertele mele – oferă posibilitatea operatorilor economici de a depune oferta la procedurile de achiziții publice, cu posibilitatea de a gestiona oferta depusă în cadrul platformei;  

Contractele mele – cuprinde date cu privire la contractele de achiziții semnate în afara sistemului, cu posibilitatea de a atașa documentul și completa/ modifica metadatele; 

Favorite – oferă funcționalitatea de a selecta ofertele de achiziții în funcție de statut sau de interesul operatorului față de categoria de achiziții, pe care utilizatorul dorește să le urmărească. Funcționalitatea permite utilizatorului gruparea achizițiilor raportate la interesul operatorului economic; 

Abonări – permite recepționarea notificărilor de către utilizator la apariția noii achiziții pe statutul de interes fixat de utilizator. În procesul de actualizare a datelor în procedura de achiziție publicată pe partea autorităților contractante, funcționalitatea permite informarea cu privire la schimbările efectuate; 

Documente – permite stocarea documentelor în cadrul platformei MTender și utilizarea acestora în caz de necesitate;

Utilizatori – sunt autoritățile publice centrale locale, instituțiile publice sau autonome, persoane fizice/ juridice, furnizori de bunuri sau prestatori de servicii. Persoana care înregistrează compania, automat obține identitatea de administrator în sistem și are oportunitatea de a înregistra/ gestiona utilizatorii în cadrul acestuia;

Întrebări frecvente – oferă posibilitatea de vizualizare a întrebărilor înregistrate în cadrul sistemului, în urma interacțiunii utilizatorilor cu platforma.

Odată publicată pe platformă, procedura de achiziție devine publică pe portalul guvernamental  de achiziții publice mtender.gov.md și disponibilă utilizatorilor abonați prin intermediul altor platforme de achiziție din Republica Moldova, dar și tuturor utilizatorilor care urmează să acceseze acest portal (orice licitație executată pe platforma MTender este publicată și pe celelealte platforme).

În cadrul platformei de achiziții publice al Ministerului Finanțelor sunt integrate serviciile guvernamentale, precum: MPass, MSing și MConnect. Astfel, deținătorii semnăturii electronice au posibilitatea să se autenitifice și să acceseze platforma utilizând serviciul de autentificare MPass. Acordul cu privire la utilizarea platformei va fi semnat utilizând serviciul Msign, iar extragerea datelor privind entitățile înregistrare în cadrul platformei va fi efectuată prin serviciul MConnect. 

De asemenea, la dispoziția utilizatorilor este pus Ghidul de utilizare a platformei, care poate fi accesat online sau descărcat în format PDF. Informațiile cuprinse în acest ghid descriu modul de înregistrare, autentificare și operare în cadrul platformei și a interfețelor de lucru, raportat la etapele necesare de parcurs pentru navigarea și utilizarea cabinetul utilizatorului.

Informarea și consultarea utilizatorilor platformei de achiziții publice electronice MTender este asigurată de către operatorii Centrului de Apel din cadrul I.P. „CTIF”, la numărul de telefon 022 822 038, iar pentru contactarea scrisă, pe partea de întrebări și neclarități legate de funcționalitățile portalului, este disponibilă adresa electronică [email protected]

Crina Dumitriu
01/02/2022Follow us on Telegram

Comentarii