Excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din Codul de procedură penală, ridicată de avocații lui Ilan Șor, a fost declarată inadmisibilă

Mariana Colun
19/10/2020

Magistrații de la Curtea Constituțională (CC) au declarat inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a textului „în cazul în care prin aceasta se poate obţine soluţionarea ei obiectivă, rapidă, completă şi se asigură desfăşurarea normală a procesului" din Codul de procedură penală, ridicată de avocații lui Ilan Șor. Decizia este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac.

La începutul lunii septembrie, apărătorii lui Ilan Șor au înaintat către CSJ cerere de strămutare a dosarului Șor de la Curtea de Apel Cahul și au sesizat CC pentru efectuarea controlului constituționalității unei sintagme din Codul de procedură penală. 

Potrivit avocaților lui Ilan Șor, textul „în cazul în care prin aceasta se poate obține soluționarea ei obiectivă, rapidă, completă și se asigură desfășurarea normală a procesului" din articolul 46 alin. (1) din Codul de procedură penală este vag și imprecis, „pentru că legislatorul nu a stabilit criterii clare în baza cărora Curtea Supremă de Justiție ar putea decide asupra strămutării unei cauze penale de la instanța competentă la o altă instanță egală în grad și, în consecință, există riscul arbitrariului”.

În motivarea deciziei, Curtea Constituțională a notat: „În jurisprudența sa, Curtea a subliniat că articolul 1 alin. (3) din Constituție nu are o aplicabilitate de sine stătătoare. Pentru a fi aplicabil, autorul excepției de neconstituționalitate trebuie să demonstreze existența unor ingerințe în drepturi substanțiale garantate de Constituție. Astfel, garanțiile articolului 1 alin. (3) din Constituție, care se referă la respectarea statului de drept, pot interveni dacă este constatată aplicabilitatea unui drept fundamental. Ele nu pot fi analizate, însă, în mod individual. Totodată, Curtea a menționat că pentru a putea fi invocat standardul calității legii prevăzut de articolul 23 alin. (2) din Constituție trebuie să existe o ingerință într-un drept fundamental. Curtea a stabilit că nu există o problemă de constituționalitate din perspectiva calității unei legi atât timp cât nu este afectat un drept fundamental. Altfel spus, testul calității legii se efectuează prin raportare la un drept fundamental. În același timp, Curtea reține că, Codul de procedură penală nu poate să abunde în texte explicative. Oricât de clar ar fi redactată o normă juridică, în orice sistem de drept există un element inevitabil de interpretare judiciară, inclusiv într-o normă de drept procedural penal”.

Cererea privind strămutarea cauzei lui Ilan Șor de la Curtea de Apel Cahul la o altă instanță egală în grad urmează să fie examinată de magistrații CSJ.

Amintim că dosarul lui Ilan Șor se află pe rol la Curtea de Apel Cahul din septembrie 2018. Mai mulți judecători de la Curtea de Apel Chișinău au invocat anterior diferite motive pentru a se abține de la examinarea dosarului.

Ilan Șor a fost condamnat în iunie 2017 la şapte ani și șase luni de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari în dosarele creditelor neperformante acordate în 2014 de Banca de Economii.

Cât privește recuperarea prejudiciului provocat de Ilan Șor, în sentință se precizează doar că „se admite în principiu acțiunea civilă înaintată de BEM, urmând ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanța în ordinea procedurii civile”.

Procurorii au cerut anterior o pedeapsă de 19 ani de privare de libertate pentru controversatul businessman.

Mariana Colun
19/10/2020Become a Patron!

Comentarii