Incompatibilitatea funcțiilor unui demnitar de la Criuleni, anunțată de jurnaliștii CIJM, a fost constatată oficial de ANI

Julieta Savițchi
16/07/2020

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către vicepreședintele raionului Criuleni, Oleg Ogor. Cazul a fost semnalat de către portalul Anticoruptie.md la data de 1 iunie, în urma unei sesizări pe Harta Corupției.

Inspectorii de integritate au constatat că în perioada decembrie 2019 - martie 2020, Oleg Ogor a deținut concomitent două funcții publice – mandatul de vicepreședinte de raion și calitatea de consilier în Consiliul raional Criuleni, contrar legislației în vigoare.

Actul de constatare al ANI este cu drept de atac în instanța de contencios administrativ. Confom legislației, după rămânerea definitivă în vigoare a actului de constatare, persoana supusă controlului urmează să fie decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de trei ani. De asemenea, persoana supusă controlului va fi înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ținut de ANI.

Precizăm că, Oleg Ogor a fost ales consilier raional în urma alegerilor locale din toamna trecută. La 20 decembrie 2019, Ogor a fost desemnat vicepreședinte al raionului Criuleni, iar mandatul de consilier raional l-a depus la data de 6 martie, cu două luni și jumătate mai târziu. Funcționarul a depus două declarații de avere pentru anul 2019, una în calitate de vicepreședinte al raionului, iar alta, în calitate de consilier raional.

 În primul document funcționarul a raportat venituri salariale de 105,9 mii de lei din Parlamentul RM, în al doilea caz acesta a raportat 29,6 mii de lei salariu de la Consiliul raional Criuleni.

Amintim că la 21 mai, ANI a stabilit încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către vicepreședintele raionului Criuleni, Roman Onica. Acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate, începând cu luna decembrie 2019, exercitând timp de mai multe luni funcția de vicepreședinte al raionului, concomitent cu mandatul de consilier în unul din consiliile locale ale raionului Criuleni.

Portalul Anticorupție.md a mai scris anteriror despre presupusa încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către Ala Ungurean, șefa Direcției Educație a raionului Criuleni. Ala Ungurean a ajuns consilieră raională, la fel, în urma alegerilor locale din 2019, anterior deținând funcția de vicepreședintă a raionului Criuleni. La 10 februarie 2020, Ungurean a fost numită în funcția de șefă a Direcției Educație a raionului Criuleni. Funcționara a depus mandatul de consilieră la 15 mai 2020, la trei luni de la numirea în funcție. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, Ala Ungurean a raportat suma de 800 de lei pentru activitatea de consilieră.

Julieta Savițchi
16/07/2020Follow us on Telegram

Comentarii