Achiziții publice câștigate de soțul șefei Inspectoratului Fiscal de la Briceni

Anonim
01/08/2016

Larisa Rusu, șefa Inspectoratului Fiscal de Stat din raionul Briceni, a semnat din 2013 până în 2016 certificate privind lipsa datoriilor la buget pentru a participa la efectuarea lucrărilor în construcție prin tender la firma care aparține soțului Anatolie Rusu SRL „Constructgaz”. Toate lucrările din raionul Briceni au fost efectuate de către această firmă. Contracte de achiziție, în valoare de circa 10.000.000 de lei, cu  SRL „Constructga”, întreprindere la care soțul este fondator și conducător.

În anul 2012 la SRL „Constructgaz” a fost efectuată revizia documentară, în urma reviziei a fost calculat la fondul social o sumă de 970.000 lei. Revizia a fost facută de către colaboratorii Inspectoratului Principal de Stat. Până în prezent suma calculată n-a fost achitată la buget. Apare intrebarea: cum întreprinderea care are datorii considerabile participă la tender și câștigă.

Din Hotaririle Colegiului Penal al Curtii Supreme de Justitie:

……De către organul de urmărire penală Rusu Larisa a fost învinuită în aceea, că ea, fiind persoană publică, a falsificat actele oficiale, indicînd în ele informaţii vădit false, săvîrşind aceste acţiuni din interes personal, prin participație simplă, in următoarele circumstanţe: Rusu Larisa, activînd în funcţia de şef al Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Briceni, transferată în această funcţie în baza ordinului nr. 254-c din 10.07.2003 a Ministrului Finanţelor, căreia în conformitate cu Fişa de post a şefului IFS Briceni, aprobate la 28.12.2008 de către şeful IFPS, i-au fost acordate o serie de atribuţii şi obligaţiuni de serviciu de coordonare şi administrare a activităţii inspectoratului fiscal subordonat, de supraveghere şi implicare în desfăşurarea activităţii inspectoratului subordonat, de asigurare a activităţii inspectoratului fiscal în strictă concordanţă cu prevederile legislaţiei fiscale etc., astfel, fiind în contextul art. 123 Cod penal, persoană publică. Rusu Larisa acţionînd în participaţie simplă cu inspectorul fiscal principal al Direcţiei Administrare din cadrul IFS Briceni, Negaru Ion, în mod intenţionat şi din interes personal, exprimat prin necesitatea ascunderii faptului, că contribuabilul SRL „Constructgaz” administrator al căreia este soţul acesteia, Rusu Anatol, are datorii la bugetul public naţional, în scopul de a constata datele de calificare ale SRL „Constructgaz” după cum prevede art. 16 al Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 şi de a demonstra autorităţilor contractante, că SRL „Constructgaz” are aptitudini de realizare a ofertelor, care au fost propuse Primăriilor s. Teţcani, r-nul Briceni, s. Halahora de Sus, r-nul Briceni, şi or. Briceni, şi a eliberat SRL „Constructgaz”: 1) certificatul cu nr. 0459 din 05.03.2009 pentru participarea la tenderul din cadrul Primăriei s. Teţcani, r-nul Briceni; 2) certificatul cu nr. 0459 din 05.03.2009 pentru participarea la tenderul din cadrul Primăriei s. Halahora de Sus, r-nul Briceni; 3) certificatele cu nr. 0975 din 18.05.2009 şi nr. 1173 din 12.06.2009 pentru participarea la tenderul din cadrul Primăriei or. Briceni, în care a inclus date false cu privire la lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional a contribuabilului SRL „Constructgaz”. La data eliberării certificatelor potrivit datelor Serviciului Fiscal, SRL „Constructgaz” avea datorii faţă de buget, şi anume: 1) la situaţia din 05.03.2009 restanţă în sumă de 397.253,88 lei, şi penalitate în sumă de 4.192,14 lei; 2) la situaţia din 18.05.2009 restanţă în sumă de 317.253,88 lei, şi penalitate - 4.919,24 lei; 3) la situaţia din 12.06.2009 restanţă în sumă de 267.253.88 lei, şi penalitate - 9.097,70 lei. Certificatele nominalizate sunt documente oficiale, care conţin date vădit false, şi care au servit drept temei pentru admiterea SRL „Constructgaz” pentru participarea la tenderul organizat de către Primăriile s. Teţcani, r-nul Briceni, s. Halahora de Sus, r-nul Briceni şi or. Briceni pentru efectuarea lucrărilor de construcţie, reparaţie sau prestare a serviciilor cu finanţare din banii publici, şi ca urmare grupul de lucru pentru achiziţii din cadrul acestor primării au desemnat-o cîştigătoare pe SRL „Constructgaz”

…… D E C I D E : Se admite recursul ordinar, declarat de procurorul în Procuratura de nivelul Curții de Apel Bălți, Valentina Costaș, se casează total decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Bălți din 12 noiembrie 2014, în cauza penală privindu-i pe Rusu Larisa Gheorghe, Negaru Ion Petru, Rusu Anatolie Vladimir şi se dispune rejudecarea cauzei de către aceiaşi instanţă de apel, în alt complet de judecată. Decizia nu se supune căilor de atac, pronunțată integral la 26 august 2015.

In aceiași timp SRL Constructgaz a cîștigat toate lucrărilor de construcţie, reparaţie sau prestare a serviciilor cu finanţare din banii publici.

În Briceni, în sistemul fiscal, sunt și mai acute aceste probleme. Spre exemplu, persoanele cu funcție publică țin  de cuviință să lipsească la postul de muncă din cauza problemelor de gen persoal și să nu-și îndeplinească obligațiile sale. Drept  urmare, dna șefă regulat absentează la postul său de lucru, din cauza problemelor legate cu dosarele penale din activitatea propriei întreprinderi.

,,Cu părere de rău”  a fost încetată angajarea la lucru în Inspectoratul Fiscal, căci bănișorii pentru aceste locuri au fost deja luați în avans, ce sigur e greu de întors persoanelor pretendente la ,,locurile de aur”; și locurile erau deja pregătite, au fost concediați angajați ce acum nu au cu cine să îi înlocuiasca.

Piața din Briceni, în general, e zona interesantă de activitate a dnei Larisa. Patentele sunt oferite pensionarilor. La piață oare vînd doar pensionerii?!Sau și asta e o schema de eschivare a impozitelor?! Cineva încă mai verifică piața din Briceni, în afara de Fisc? Acolo se vinde si carn, și citrice. De asemenea, toate magazinașele sunt fără aparat de casă. Pe lîngă toate, sunt și oameni care înlocuiesc schimbul valutar, aceștea fiind mereu la intrare în piață. Poate și asta e o noua ,,lege” a Fiscului?! Ceea ce este precis, asta e ,,rata”, așa-numită ,,impozit individual”, care i se ofera inspectorilor. Nimeni nu vrea sa vorbească despre asta; de ce? căci e un  moment care și așa îl știu toți. (articol pe pagina https://anticoruptie.md/ro/sesizari/evaziune-fiscal-cu-implicarea-angajailor-de-la-fisc)

Toate hotărârile sunt publicate pe portalul csj.md, tender.gov.md, anticoruptie.md

6.            Examinarea cazului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015 și a regimului juridic al incompatibilităților de către dna Rusu Larisa, șef al Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Briceni.

 

 

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Alte sesizări pentru Procuratura raionului Briceni

Anonim
01/08/2016

Comentarii