Convorbirile telefonice ale unui avocat verificate ilegal de procurori

Anonim
25/04/2013

Catre:
Institutiile mass-media din Republica Moldova

In atentia:
Ambasadei Statelor Unite in R. Moldova
Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii
Ambasadei Germaniei
Delega?iei Uniunii Europene in R. Moldova
Oficiului Consiliului Europei in R. Moldova
Guvernului Republicii Moldova
Parlamentului Republicii Moldova
Ministerului Justi?iei
Procuraturii Generale
Consiliului Superior al Magistraturii

Dupa cum se stie, in primavara anului 2010 a demarat primul atac raider asupra actionarilor BC „Victoriabank” SA, realizat in secret cu concursul a trei judecatori controversati din cadrul Judecatoriei Economice de Circumscriptie nesanc?iona?i pana in prezent, iar in toamna aceluiasi an, dupa ce persoanele devalizate de actiuni au demascat public ca beneficiar final al acestor atacuri pe Vladimir Plahotniuc, ex-presedintele BC „Victoriabank” SA, impotriva lor au fost intentate mai multe dosare penale, scopul carora era intimidarea si obstruc?ionarea victimelor de a-si apara drepturile.

Din momentul in care actionarii Victoriabank devalizati prin hotararile judecatoresti din 11.03.2010 si 19.03.2010, au aflat la 19.05.2010 (zi in care a avut loc Adunarea Actionarilor Bancii) despre hotararile judecatoresti, le-am reprezentat interesele atat in instantele de judecata, cat si in fata diverselor institutii ?i instan?e na?ionale ?i interna?ionale.

De atunci, masinaria statului, supusa intereselor meschine ale politicianului ajuns ?i oficial la putere, au atentat atat la inviolabilitatea vietii noastre personale, garantate de art. 28 si 30 ale Constitutiei R. Moldova, precum si la principiile legale privind exercitarea activitatii mele profesionale, garantate de art. 3 al Legii cu privire la avocatura si au intreprins mai multe masuri de a ma impiedica sa reprezint interesele clientilor mei, impotriva mea fiind depuse mai multe plangeri la organele procuraturii, Uniunea Avocatilor, intentate dosare penale, etc.
Recent, in scurta perioada de interimat a Procuraturii Generale, mi-au devenit cunoscute o serie de informa?ii ce deconspira activita?ile ilegale ale unor exponen?i ai autorita?ii judecatore?ti indreptate atat impotriva victimelor atacurilor raider, cat ?i a mea ca avocat al acestora.

Ma voi referi doar la un exemplu de referin?a. In toiul desfasurarii atacurilor raider si examinarii dosarelor penale fabricate proprietarilor devaliza?i, un procuror in Procuratura r-lui Briceni, Sorin Dolghieri, a solicitat judecatoriei Briceni ridicarea descifrarilor convorbirilor mele telefonice pentru o perioada de peste cinci luni de zile.

Aceste interpelari ilegale au fost efectuate in cadrul investigarii unei gainarii elementare produse intr-o localitate pe care nici macar n-am vizitat-o vreodata, intr-un dosar penal cu nr. 2011070064, pornit in baza art. 186 al.(2) lit.b) si c) al Codului Penal (furtul). In realitate, insa, acest lucru s-a facut doar cu scopul de a fi urmarit in permanen?a, de a se ?ti cand ?i cu cine vorbesc, informa?iile respective fiind raportate imediat beneficiarului atacurilor raider ?i persoanelor implicate direct in monitorizarea ?i urmarirea mea permanenta.

Din informatiile de care dispun, beneficiarii acestei scheme ilegale „oficializate”, fara precedent, au catadicsit sa ma fileze indelung si chiar sa-mi intercepteze, in mod neoficial, cu mijloace proprii si convorbirile telefonice, a?a cum au procedat in cazul clien?ilor mei, dupa care au tainuit rezultatele pe motiv ca nu au aflat nimic compromi?ator la adresa lor ci, dimpotriva, au dobandit informa?ii care-l inculpa pe beneficiarul atacurilor raider. De?i am solicitat in cadrul instan?elor de judecata prezentarea interceptarilor telefonice, acestea a?a ?i nu au fost furnizate catre procurorii lui Zubco, iar judecatorii au ignorat aceste demersuri.

Articolul 3 al Legii privind protectia datelor cu caracter personal defineste notiunea de date cu caracter personal ca fiind orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila.

In conformitate cu art. 30 al Constitutiei R.Moldova, statul asigura secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri postale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte mijloace legale de comunicare. De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege doar in cazurile cand aceasta derogare este necesara in interesele securitatii nationale, bunastarii economice a tarii, ordinii publice si in scopul prevenirii infractiunilor.

Conform prevederilor art. 1 al Legii privind protectia datelor cu caracter personal, scopul legii este asigurarea protectiei drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, in special a dreptului la inviolabilitatea vietii intime, familiale si private.

Potrivit dispozitiilor art. 15 al aceleiasi Legi, prevederile art. 4 al.(1), art. 12 al.(1) si (2), art.13, 14 si 28 nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuata in cadrul actiunilor prevazute la art. 2 al.(2) lit. d), in scopul apararii nationale, al securitatii statului si mentinerii ordinii publice, al protectiei drepturilor si libertatilor subiectului datelor cu caracter personal sau ale altor persoane, daca prin aplicarea acestora este prejudiciata eficienta actiunii sau obiectivul urmarit in exercitarea competen?elor legale ale autoritatii publice. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile stabilite la al. (1) nu poate depasi perioada necesara atingerii obiectivului urmarit.

Contrar dispozitiilor acestor norme imperative, procurorul in Procuratura r-lui Briceni, Sorin Dolghieri, prin intermediul judecatoriei Briceni mi-a urmarit convorbirile telefonice ale subsemnatului ?i interlocutorilor mei fara a dispune de vreun temei legal, fara a exista vreo necesitate legala in acest sens cu implicarea institu?iilor statului, a autorita?ii judecatore?ti, astfel incat, actiunile acestora constituie o ingerinta grava atat in viata mea privata, cat si o imixtiune in activitatea mea profesionala.

Este cert faptul ca ridicarea descifrarilor convorbirilor telefonice in cadrul unui dosar penal cu care nu am si nici nu am avut vreodata vreo legatura, avea un cu totul alt scop decat infaptuirea justitiei si exercitarea urmaririi penale.

Ilegalitatea actiunilor procurorului Sorin Dolghieri, supus si anterior sanctiunilor disciplinare, precum si ale instantei de judecata sunt confirmate de insasi Procuratura Generala. In scrisoarea din 20.02.2013, aceasta indicand ca „masura speciala de investigatie in cauza a fost autorizata neintemeiat, deoarece in cauza penala nr. 2011070064 lipsesc careva materiale care ar dovedi necesitatea ridicarii descifrarilor convorbirilor telefonice de la telefonul mentionat”.

In aceeasi scrisoare se mai indica ca in legatura cu circumstantele descrise s-a propus Procurorului General initierea controlului de serviciu in privinta procurorului in Procuratura r-lui Briceni S. Dolghieri.

Pana in prezent, insa, acesta ramane nesanc?ionat conform legisla?iei pertinente in materie. Or. in conformitate cu art. 177(2) al Codului Penal, culegerea ilegala sau raspandirea cu buna-stiinta a informatiilor, ocrotite de lege, despre viata personala ce constituie secret personal sau familial al altei persoane fara consim?amantul ei - a) cu folosirea situatiei de serviciu; b) prin utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obtinerea ascunsa a informatiei; c) in interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizatii criminale - se pedepseste penal, inclusiv cu inchisoare ?i cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a desfasura o anumita activitate pe un termen de pana la 3 ani.

?i articolul 327 al.(1) si al.(2) al Codului Penal stabile?te pedeapsa penala cu inchisoarea ?i privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de pana la 5 ani pentru folosirea intentionata de catre o persoana publica a situatiei de serviciu, in interes material ori in alte interese personale, daca aceasta a cauzat daune in proportii considerabile intereselor publice sau drepturilor si intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice.

Dispozi?iile art. 328 al.(1) al Codului Penal stabilesc pedeapsa penala similara ?i pentru savarsirea de catre o persoana publica a unor actiuni care depasesc in mod vadit limitele drepturilor si atributiilor acordate prin lege, daca aceasta a cauzat daune in proportii considerabile intereselor publice sau drepturilor si intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice.

Este cert ca in cazul expus mai sus, exponen?i ai autorita?ii judecatore?ti, aservi?i intereselor politice ?i obscure, au abuzat de situatia lor de serviciu atentand la inviolabilitatea vietii personale a subsemnatului si la libertatea si independenta activitatii de avocat, violandu-se, astfel, atat interesele publice, cat si drepturile si interesele personale ale subsemnatului protejate de legea na?ionala ?i actele normative interna?ionale.

Prin prezentul comunicat solicit institu?iilor interna?ionale sa monitorizeze actualele ?i eventualele incalcari ale drepturilor ?i liberta?ilor mele constitu?ionale, iar institu?iilor de presa sa informeze opinia publica cu privire la aceste ilegalitati comise de reprezentanti ai autorita?ii judecatore?ti, aservi?i beneficiarului final al atacurilor raider.

24 aprilie 2013,
Chi?inau, Republica Moldova
Av. Andrei Nastase

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Alte sesizări pentru Procuratura raionului Briceni

Anonim
25/04/2013

Comentarii