Dreptul la replică: Valerian Stratan spune că nu are nicio legătură cu informațiile din Sesizarea Video// Apel public: Cum se fură și se distruge o fabrică în Moldova”

Valerian Stratan
17/03/2016

Prin prezenta, eu, subsemnatul Stratan Valerian, Vă remit prezenta cerere prealabilă cu referire la afirmațiile lansate de Dumneavoastră, în care insinuați implicarea mea personală, prin intermediul companiei  CMC „Macon” SA în atacuri raider la fabrica SA „Anchir” în scopul distrugerii și lichidării acesteia și anume:

În fapt, la data de 01 martie 2016 pe site-ul Anticoruptie.md a fost difuzat un Video// Apel public: Cum se fură și se distruge o fabrică în Moldova”. În acest „video/apel” ați prezentat informații care lezează reputația dlui Valerian Stratan în afaceri ilegale, or înaintând informațiile denigrătoare în adresa acestui cetățean, dumneavoastră aduceți nefondat acuzații grave cu privire la implicarea dlui Valeria Stratan în afaceri ilegale și murdare, după cum, urmează:

„…Am numit în martie 2012 un alt administrator Ion Cucereavîi și anume din acest moment a devenit clar în interesul cui acționează toate persoanele implicate în atacul raider. Ion Cucereavîi reprezenta oficial interesele  SA „Macon” (un alt mare producător de cărămidă și concurent direct al SA „Anchir”) Fabrica Macon din Chișinău, condusă de Valeriu Stratan este primul interesat de lichidarea concurentului din Anenii Noi, dar mai ales de preluarea carierelor cu materie primă…”

„…Imediat după ce ajunge administrator al fabricii Cucereavîi la comanda  lui Valeriu Stratan începe vandalizarea întreprinderii, cauzând intenționat prejudicii de  21 milioane lei, însă până astăzi hoțul rămâne nepedepsit…”

Gruparea responsabilă de distrugerea și lichidarea SA„Anchir” este compusă din adevărați „killer de afaceri” membrii unei scheme mafiote de distrugere a economiei…”

Domnul Valerian Stratan este angajatul companiei SRL „Magcomgaz” și timp de mai mult de 15 ani a investit eforturi imtelectuale, profesionale, morale și financiare considerabile pentru a crea o afacere cu nume notoriu și cu o reputație ireproșabilă în domeniul produselor pentru agricultură.

Afirmațiile și alegațiile expuse de Dumneavoastră cu privire la pretinsa implicare a Dlui Valerian Stratan nu au niciun substrat factologic, sunt false și lipsite de vreun suport  probatoriu. Din aceste considerente, constat că afirmațiile menționate mai sus au un caracter denigrator, care lezează onoarea și demnitatea mea, precum și reputația profesională a companiei  STL „Magcomgaz”, cauzând astfel un prejudiciu moral considerabil. Iar, neliniștea și neplăcerile cauzate organelor de conducere ale unei societăței sunt temeiuri de reparare a prejudiciului cauzat societății (Comingersoll SA împotriva Portugaliei, (MC), nr. 35.382/97,&35, CEDO 2000-IV).

Dreptul la libera exprimare este unul din drepturile fundamentale și este incontestabil. Totuși uzând de dreptul său garantat de Constituția Republicii Moldova și Convențiile internaționale la care țara noastră este parte, persoana nu trebuie să aducă atingere drepturilor și libertăților altor persoane, lezarea onoarei, demnității și/sau reputației profesionale a terților fiind un exces în libera exprimare.

Pentru a evita abuzul de dreptul la libera exprimare, Dumneavoastră aveți obligația de a respecta alin. (4) al art.12 din Legea nr.64 din 23 aprilie 2010, conform căruia aveți dreptul de a vă exprima opinia cu condiția că: a) din contextual exprimării să reiasă clar că până la momentul dat nu există o hotărîre judecătorească irevocabilă de condamnare a persoanei respective; b) din contextual exprimării să reiasă clar că este vorba de opinii, și nu de fapte confirmate; c) faptele pe care se bazează comentariile privind vinovăția unei persoane și calitatea procesuală a acesteia să fie expruse cu precizie”. Contrar acestor prevederi, ați menționat despre faptele respective de parcă existența acestora ar fi fost certă, în pofida faptului că nu aveți confirmarea lor.

În cazul în care Dumneavostră cunoașteți anumite informații de carcater infracțional, sunteți în drept să vă adresați organelor de drept care să facă verificările și aprecierile de rigoare, și nu lansați în public niște idei fără niciun support porbatoriu.

Respecând dreptul oricărei persoane la opinie și la libera exprimare, insistăm să notați că răspândirea opiniilor, dar chiar și a judecăților de valoare care atentează la reputația altor persoane în lipsa oricărei baze obiective, în llipsa uni substrat factologic, aduce atingere drepturilor altor persoane și nu se configurează ca și corespunzătoare valorilor unei societăți democratice și nu va beneficia de protecția în sensul articolului 10 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Urmare a celor expuse și având în vedere că afirmațiile au un character defăimător în sensul expus în art. 2 al Legii nr.64/2010 și că este lezată considerabil onoarea, demnitatea și reputația profesională a domnului Valerian Stratan atât în calitatea sa de angajat al companiei SRL „Magcomgaz”, cât și de persoană fizică particular, aceste valori fiind protejate de lege, inclusiv legea nr.64/2010, art.8 CEDO, în conformitate cu prevederile art. 15 ale Legii nr. 64/2010, vă solicităm, ca în temeiul prevăzut la art.16 din Legea 64/2010:

  1. Să dezmințiți afirmațiile dumneavoastră expuse la 01 martie 2016 pe site-ul Anticoruptie.md unde a fost difuzata „video/apel” cu genricul: Video// Apel public: Cum se fură și se distruge o fabrică în Moldova” prin publicarea dezmințirilor și scuzelor publice pe blogul Anticorupție.md.
  2. Să dezmințiți afirmațiile dumneavoastră expuse prin difuzarea în același mod prin blogul pe Antocurupție.md și prin publicarea dezmințirilor și scuzelor publice pe site-ul postului respectiv, cu următorul conținut: „Anticorupție.md dezminte afirmațiile sale expuse în reportajul Video// Apel public: Cum se fură și se distruge o fabrică în Moldova” din 01 martie 2016.
  3. Publicarea dezmințirii afirmațiilor și a scuzelor publice pe toate sursele de informare, inclusiv pe rețelele de socializare care le-au preluat.

În cazul în care nu Veți satisface prezenta cerere prealabilă și deci, Veți menține acțiunile de defăimare și acuzare a domnului Valerian Stratan în implicarea în afaceri ilegale și murdare fără suport probatoriu, litigiul va fi deferit instanței de judecată.

Vă îndemn să notați că în acest caz voi solicita compensație materială și morală a prejudiciului cauzat prin acțiunile Dumneavoastră ilegale.

Scrisoarea semnată de Valerian Stratan:

 

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Alte sesizări pentru Centrul de Investigații Jurnalistice

Valerian Stratan
17/03/2016

Comentarii