Poliția din Criuleni mă terorizează pentru o faptă pe care nu am comis-o

Ilia Golovei
30/06/2022

De aproape o lună sunt persecutat de Poliția din Criuleni pentru o faptă pe care nu am comis-o. Deși am dovedit că nu am comis accidentul rutier care mi se impută, Poliția di Criuleni continău să-mi facă procese verbale, să mă audieze. Considerând că am fost victima unor provocări și abuzuri, am telefonat la serviciul 112 și am comunicat despre cele întâmplate și despre faptul că mașina mea a fost evacuată ilegal și fără vreun careva temei, fără să-mi fie explicat unde este dusă mașina și fără ca să primesc vreun act care ar confirma evacuarea acesteia de poliție. Am scris plângeri la Procuratură. 

La data de 18 iunie 2022 când mă aflam acasă, la ora 16:00, am fost trezit de sunetul la telefon a vecinului Onofriciuc Igor, care m-a rugat să ies la poartă că dorește ceva să vorbească. Acolo mă așteptau colaboratorii de poliție, care mi-au comunicat că eu am comis un accident rutier și am părăsit locul accidentului și anume că am deteriorat oglinda mașinii vecinului meu de marca Skoda Rapid.

Colaboratorii de poliție nu au luat în considerație explicațiile mele precum că eu nu puteam să comit accidentul rutier incriminat, or în ziua de 18 iunie 2022 eu mă aflam acasă și nu am condus mașina. Mai mult decât atât, am demonstrat colaboratorilor de poliție că nu există nici un semn pe mașina mea, care trebuia să rămână de la accidentul despre care ei vorbesc.

Ulterior, colaboratorii de poliție au solicitat ca eu să urc la volanul automobilului meu și să demonstrez, mergând pe lângă automobilul vecinului, că urmele/zgârieturile de pe mașina vecinului nu coincid cu gabaritele mașinii mele și cu poziționarea oglinzii, ceea ce și am făcut. Astfel, s-a adeverit faptul că mașina vecinului meu a fost deteriorată de un alt automobil, căci automobilul meu nu putea să producă acel prejudiciu/urme despre care vorbeau colaboratorii de poliție.

Cu toate acestea, victima și colaboratorii de poliție insistau pe faptul că eu am zgâriat ușa mașinii vecinului meu cu oglinda mașinii mele. Însă după o simplă examinarea vizuală se observă că aceasta este imposibil, or oglinda mașinii mele se află la înălțime diferită de zgârietura de pe ușa mașinii accidentate. Mai mult decât atât, oglinda mașinii mele nu este afectată de vreun accident, aceasta fiind intactă. În astfel de accident, pe oglinda mașinii mele trebuia să rămână cel puțin urme de la vopseaua mașinii zgâriate.

În continuare, colaboratorii de poliție au întocmit ilegal un procesul-verbal cu nr. 000101 din 18.06.2022 de evacuare a mijlocului de transport și mi-au evacuat mașina personală direct de la poartă, fără acordul meu și fără a avea vreun temei legal. La fel, nu mi-a fost înmânat nici un act cu privire la acțiunile înfăptuite, ceea ce demonstrează că colaboratorii de poliție au acționat ilegal, depășind atribuțiile sale de serviciu.

Ulterior, la data de 21.06.2022 am venit la inspectoratul de poliție Criuleni să caut mașina. La intrare în Inspectoratul de Poliție am fost informat că trebuie să mă adresez către Boicov Vitalie, fiindu-mi oferit și numărul de telefon al acestuia. L-am contactat pe Boicov Vitalie și el mi-a zis să vii mâine la Inspectorat, căci astăzi el nu lucrează.

Astfel, pe data de 22 iunie 2022 am mers în birou la Boicov Vitalie, iar el din start a început să întocmească un procesul-verbal în privința mea, cu privire la accident, chiar dacă eu îi explicam că în ziua accidentului nu am condus nici un mijloc de transport și m-am aflat acasă toată ziua. După o serie de întrebări care nu se refereau la cazul accidentului, Boicov Vitalie s-a dus în alt birou și a venit cu un alt proces - verbal și a spus să semnez repede că el pleacă la prânz și nu are timp. Când mi-a înmânat procesul – verbal, am văzut că de fapt acesta este un alt proces – verbal decât cel întocmit inițial și cele descrise nu coincideau cu realitatea.

Ulterior, Boicov Vitalie m-a condus la alt colaborator de poliție și anume la un ofițer de urmărire penală (anchetator). În acel moment, am fost informat de către anchetator, că acesta a solicitat pentru mine un avocat din oficiu și trebuie să aștept 2 ore. Nu am fost informat din ce motiv sunt anchetat și pentru ce am nevoie de avocat din oficiu. Nu înțelegeam ce se întâmplă, or eu am venit singur la Inspectoratul de Poliție că să primesc mașina care a fost evacuată, însă în loc de aceasta, în privința mea a fost întocmit un proces – verbal, iar ulterior am fost dus la anchetator. Subliniez că nu am fost informat din care cauză am fost adus la ofițerul de urmărire penală și nimeni nu mi-a explicat ce se întâmplă. Mai mult decât atât, nici unul din colaboratorii de poliție nu m-a informat cu privire la drepturile mele și dacă sunt bănuit/învinuit de ceva.

La solicitarea mea de a contacta un avocat, ofițerul de urmărire penală a reacționat prin înmânarea mie a unei citației și mi-a spus să mă prezint la Inspectoratul de Poliție pe data de 24.06.2022, ora 11:00 cu avocatul meu.

Următoarea zi, la 23.06.2022 am mers la poliție și am depus o plângere că mi-a fost ridicat autoturismul ilegal. În acel moment, m-a văzut D-na anchetatoare și m-a amenințat că dacă mâine nu mă prezint la Inspectoratul de Poliție, ea va trimite escorta după tine.

Astfel, consider că eu sunt victima unor abuzuri comise de către colaboratorii de poliție, or începând cu ziua de 18 iunie 2022, eu am fost documentat neîntemeiat și incorect de către colaboratorii de poliție, care prin șiretlicuri, fără să se conducă de prevederile legale și fără să asculte poziția mea, neluând în considerațiile toate circumstanțele de fapt, au constatat că eu sunt persoana care a comis accidentul rutier și a deteriorat mașina vecinului meu și ilegal au ridicat mașina mea și nu m-au informat unde aceasta este dusă.

La fel, abuzurile organului de poliție au continuat și 22 și 23 iunie 2022, când eu prezentându-mă de sine stătător la Inspectoratul de Poliție, fără ca să fiu invitat, am fost din nou persecutat și anchetat, fără ca să fiu informat ce fapte am comis.

Consider că organele de poliție ilegal și neîntemeiat au pornit diferite cauze contravenționale/penale în privința mea, fără ca să examineze circumstanțele de fapt și fără ca să asculte cele invocate de mine. Mai mult decât atât, pe parcursul tuturor acestor zile și întruniri cu colaboratorii de poliție, eu nu am fost informat cu privire la drepturile mele or cu privire la faptele care îmi sunt incriminate. Mai grav, am fost impus să semnez procese – verbale cu privire la faptele ce nu au nici o legătură cu mine și pentru acțiunile care eu nu le-am comis.

Prin urmare, vă rog să examinați toate cele descrise și să stopați abuzurile colaboratorilor de poliție în cauză, ce sunt îndreptate spre mine.

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Alte sesizări pentru

Ilia Golovei
30/06/2022

Comentarii