Absolut online // Asigurarea de răspundere civilă auto va putea fi cumpărată fără nicio interacțiune fizică a părților

Ion Chișlea
30/06/2022

Polița de asigurare de răspundere civilă auto (RCA) va putea fi obținută online, fără prezența fizică a părților. Executivul a aprobat miercuri modificări la legislația de profil conform cărora contractul va putea fi încheiat și în format electronic, fără utilizarea semnăturii electronice. Va fi valabil atât contractul RCA pe support de hârtie, cât și cel în format electronic.

Contractul semnat electronic va fi considerat semnat atunci când proprietarul vehiculului va prezenta dovada plății primei de asigurare.

Astfel, va fi eliminată ultima necesitate a unei interacțiuni fizice dintre asigurat și asigurător la momentul contractării unei polițe RCA. Astăzi, putem comanda și plăti polița online, însă ea este livrată în format fizic. La livrare este semnată.

„Proiectul anulează obligativitatea emiterii unui document în formă scrisă pentru asigurător, iar pentru asigurați - obligativitatea deținerii acestuia. Dovada contractării asigurării RCA interne se va efectua prin înscris în sistemul RCA Data, la care au acces inclusiv instituțiile subordonate Ministerului Afacerilor Interne”, a explicat vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Adrian Gheorgiță, pentru Anticoruptie.md .

Totodată, sunt făcute și modificările la Codul contravențional, care presupun majorarea amenzii contravenționale aplicate pentru conducerea autovehiculului fără deținerea poliței de asigurare obligatorie RCA (pe suport de hârtie sau în format electronic).  Amenda va constitui de la 30 la 60 de unități convenționale, până la 3.000 de lei.

Proiectul a fost examinat de către Parlament în prima lectură și urmează a fi supus examinării în lectura a doua.

Ion Chișlea
30/06/2022Follow us on Telegram

Comentarii