ANI a început să lucreze // 17 foști și actuali deputați, cercetați pentru încălcarea regimului de depunere a declarațiilor de avere și interese

Crina Dumitriu
24/06/2019

Autoritatea Națională de Integritate a început să lucreze, după ce s-a instalat un nou guvern de coaliție. 11 foști deputați și cinci actuali deputați vor fi cercetați pentru încălcarea regimului de declarare a averii și intereselor personale.

ANI a stabilit că șase foști deputați şi trei deputaţi din actualul Parlament al Republicii Moldova nu au depus declaraţiile de avere şi interese personale, iar alţi cinci foști deputaţi şi doi actuali deputaţi au depus declaraţiile de avere şi interese personale cu întârziere.

În cazul foștilor și actualilor deputați care nu şi-au depus declaraţiile de avere şi interese personale sau au depus tardiv, ANI a demarat procedura de control al averii şi intereselor personale. Totodată, în privinţa acestora, Autoritatea a iniţiat cauze contravenţionale, în conformitate cu art.3302 din Codul Contravenţional.

ANI precizează că subiecţii declarării vizaţi urmează a fi notificaţi conform procedurii despre depunerea declaraţiei de avere şi interese personale, iniţierea procedurii de control și iniţierea cauzelor contravenţionale.

Verificările respective au fost efectuate în baza Dispoziţiei Preşedintelui ANI din 21 mai 2019, care prevede controlul declaraţiilor de avere şi interese personale depuse de către subiecţii declarării pentru anul 2018. 

Nedepunerea declarației de avere și interese personale în termenul și în modul stabilit de lege, inclusiv după notificarea inspectorului de integritate, precum și refuzul subiectului declarării de a depune declarația constituie temeiuri pentru încetarea mandatului sau a raporturilor muncă. Totodată, depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale, iar nedepunerea acesteia - cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale.

Crina Dumitriu
24/06/2019

Comentarii