Ce fel de abateri a depistat Curtea de Conturi la Universitatea Tehnică a Moldovei

Ilie Gulca
08/07/2024
Universitatea Tehnică a Moldovei. Foto: utm.md

Lipsa planului anual privind pregătirea cadrelor de specialitate pe bază de contract, ignorarea prevederilor legale privind transmiterea în locațiune a activelor neutilizate, ignorarea prevederilor legale cu privire la stabilirea alocațiilor bugetare destinate întreținerii căminelor – acestea sunt unele dintre abaterile semnalate de Curtea de Conturi în urma efectuării misiunii de audit la Universitatea Tehncă a Moldovei.

„Valoarea patrimoniului Universității Tehnice a Moldovei (UTM), la finele anului 2022, a constituit peste un miliard de lei, majorându-se față de anul precedent cu 478,2 milioane de lei, datorită faptului absorbției unei instituții de învățământ și a trei institute de cercetare”, se meționează într-un comunicat al Parlamentului după examinarea rezultatelor misiunii de audit de către membrii Comisiei de control al finanțelor publice.  

La finele anului 2022, UTM a înregistrat venituri de 407,2 milioane de lei, iar cheltuieli în valoare de 415,4 milioane de lei. Ponderea cea mai mare în componența veniturilor UTM o dețin alocațiile bugetare pentru prestarea serviciilor educaționale și întreținerea căminelor (53,2 %), iar în componența cheltuielilor UTM – cheltuielile privind retribuirea muncii (52,6 %).

Printre deficiențele și neconformitățile prezentate în raportul auditului au fost semnalate: lipsa planului anual privind pregătirea cadrelor de specialitate pe bază de contract, care a influențat asupra planificării adecvate a veniturilor UTM.

Acest fapt a generat aprobarea bugetului pentru 2021 și 2022 cu deficit în valoare de 12,8 milioane de lei și, respectiv, de 22,6 milioane de lei.

Nu au fost respectate prevederile cadrului normativ privind reglementarea modului de transmitere în locațiune a activelor neutilizate, fiind generate cheltuieli suplimentare pentru întreținerea acestora și ratarea veniturilor în sumă de cel puțin 119,63 mii de lei.

De asemenea, nu au fost respectate prevederile cadrului normativ la stabilirea alocațiilor bugetare destinate întreținerii căminelor, ceea ce a condiționat finanțarea suplimentară cu circa 3,27 milioane de lei, precum și la stabilirea taxelor de studii, fapt ce a determinat acoperirea parțială a cheltuielilor privind instruirea studenților în bază de taxe din contul alocațiilor bugetare.

Comisia de control al finanțelor publice a recomandat conducerii UTM să execute în termen recomandările Curții de Conturi.

Ilie Gulca
08/07/2024
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.Follow us on Telegram

Comentarii