Convenţia de la Istanbul rămâne în Moldova. Argumentul socialiştilor privind principiile instituţiei familiei nu a convins Curtea Constituţională

Irina Odobescu
18/01/2022
Foto simbol

Curtea Constituțională (CC) a respins, marți, sesizarea deputaților BECS Vasile Bolea și Grigore Novac privind pretinsa  neconstituționalitate a ratificării Convenției de la Istanbul de autoritățile de la Chișinău, ce prevede combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Autorii sesizării au scris Înaltei Curți că „ratificarea Convenției de autoritățile de la Chișinău presupune încălcarea libertății conștiinței, a dreptului la învățătură și a instituției familiei, drepturi asigurate de Constituție”.

Înalta Curte a decis, analizând titlul și preambului Convenției, că aceasta urmărește să combată violența împotriva femeilor și a violenței domestice. CC a subliniat că violența împotriva femeilor se bazează pe inegalități și stereotipuri de gen.

„Realizarea egalității între femei și bărbați este un element cheie în prevenirea violenței împotriva femeilor. Convenția se referă la toate formele de violență împotriva femeilor și a violenței domestice, prin inegalitățiile de gen. Curtea a constatat că noțiunea de gen înseamnă rolurile, comportamentele, activitățile și atribuțiile construite social”, a declarat la conferința de presă de marți, președinta CC, Domnica Manole.

Guvernul Republicii Moldova a aprobat în octombrie 2021 un proiect de ratificare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, denumită generic și Convenția de la Istanbul. Convenția a fost ratificată de către Parlamentul Republicii Moldova, în lectură finală, la 14 octombrie 2021.

Deputaţii din BCS au criticat şi s-au opus ratificării documentului, invocând că este neconstituţional pentru că ar fi în contradicţie cu valorile morale şi tradiţiile majorităţii cetăţenilor Republicii Moldova.

Și Mitropolia Moldovei a comentat ratificarea Convenției, îndemnând autoritățile să renunțe la ratificare. „În consecință, rezultă că genul ar putea fi modificat de societate sau de persoană. Prin urmare, acest text neagă realitățile obiective de existență a bărbatului și a femeii”, a argumentat Mitropolia.

Convenţia de la Istanbul a fost adoptată la 11 mai 2011. Documentul include 81 de articole privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, a violenței în familie, urmărirea penală a infractorilor, protejarea şi integrarea socială a victimelor.

 

Irina Odobescu
18/01/2022Follow us on Telegram

Comentarii