Gestionare defectuoasă a terenurilor și a imobilelor Academiei de Științe a Moldovei

Irina Odobescu
21/06/2021
Foto: asm.md

Curtea de Conturi (CC) a depistat „neconformități” în administrarea bunurilor și banilor publici la Academia de Științe a Moldovei. Printre neregulile reperate sunt subevaluarea terenurilor, lipsa bunurilor raportate ca fiind procurate, nevalorificarea patrimoniului public, precum și o asigurare precară a gestionării  terenurilor din proprietate publică de stat. 

Curtea a raportat subevaluarea terenurilor în urma necontabilizării a 17,65 hectare de terenuri, proprietate publică de stat, în valoarea de 107,25 milioane de lei. Auditul a scos în evidență lipsa bunurilor în valoare de 64,30 mii de lei – 33% din soldurile inițiale și finale. Este vorba de materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou.

De asemenea, o situație precară a fost constatată în cazul asigurării bunei gestionări a terenurilor proprietate publică de stat. Astfel, în 2019, Academia de Științe a exclus din evidența contabilă 33 de terenuri, în valoare totală de circa 318 milioane de lei, cu suprafața totală de circa187,2 hectare, în lipsa actelor de transmitere a terenurilor către Agenția Proprietății Publice, administrator al terenurilor respective.

În prezent, o parte din terenuri se află în folosință temporară la unii agenți economici privați (în baza unor contracte de colaborare și/sau de parteneriat public privat). Nu este clar dacă instituția publică este responsabilă de monitorizarea modului de folosință a acestor terenuri.

La capitolul plata pentru locațiune, angajații Curții au constatat diminuări cu 325,12 mii de lei în urma necalculării și neînregistrării la venituri a plății pentru 2020 a chiriei încăperilor cu suprafața totală de 626,07 metri patrați, situate în mun. Chișinău, str. Sprâncenoaia 5/4, utilizate de către o persoană terță în baza unui contract de locațiune expirat.

Academia de Științe a încheiat cu o persoană terță un contract de locațiune, solicitând de la locatar să restituie încăperile nelocuibile ale imobilelor și terenul aferent acestora la expirarea termenului contractului nominalizat. Imobilul respectiv a fost debranșat de la rețele de alimentare cu energie electrică, apă și canalizare, însă persoana fizică continuă să utilizeze patrimoniul public până în prezent, fără să achite plății de locațiune. În acest caz, Academia a înaintat materialele în instanța de judecată.

„Un exemplu al managementului ineficient al patrimoniului public poate servi Complexul de bunuri imobiliare din extravilanul comunei Băcioi. În urma unei colaborări instituționale deficitare între Academia de Științe a Moldovei și Agenția Proprietății Publice, a fost admisă situația când un administrator al terenului cu suprafață de 12,68 hectare este Agenția Proprietății Publice. Această instituție nu a înregistrat drepturile patrimoniale asupra terenului în Registrul bunurilor imobile, iar clădirile aflate în evidența contabilă a Academiei, în valoare de 55,57 milioane de lei sunt nevalorificate”, scrie în comunicatul emis de Curtea de Conturi. 

Academia de Științe a Moldovei este instituția publică de interes național, autonomă și independentă de autoritățile publice.

Irina Odobescu
21/06/2021Become a Patron!

Comentarii