Guvernul vine cu noi măsuri de combatere a traficului de ființe umane

Crina Dumitriu
10/11/2021

Cabinetul de miniștri a aprobat modificările hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 şi a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia. 

Prima etapă de realizare a Strategiei naționale a fost finalizată în anul 2020, iar pentru a continua realizările în acest domeniu a fost elaborat Planul de acțiuni pentru anii 2021-2022. Documentul conține pași care vor contribui la implementarea recomandărilor înaintate de către mecanismele internaționale de evaluare în domeniu.  Activitățile incluse în Planul de acțiuni derivă din structura generală bazată pe cei patru piloni ai Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane : prevenire, protecție, pedepsire și parteneriat.

Proiectul este structurat în 5 Secțiuni și include măsuri generale de susținere, precum îmbunătățirea cadrului normativ, dezvoltarea capacităților profesionale ale specialiștilor, consolidarea mecanismelor de planificare și gestionare a resurselor financiare din bugetul de stat pentru implementarea acțiunilor în domeniul vizat. Alte secțiuni propun măsuri de prevenire a traficului de ființe umane, de o mai bună  protecție a victimelor, precum și consolidarea cooperării între autoritățile competente, partenerii de implementare din țările de destinație, tranzit şi de origine în vederea eficientizării prevenirii și combaterii TFU.

Monitorizarea executării Planului de acțiuni va fi realizată, semestrial și anual, de Cancelaria de Stat, Secretariatul permanent al Comitetului național de combatere a traficului de ființe umane în baza informațiilor prezentate de autoritățile responsabile, iar Raportul anual național se va prezenta Guvernului până la data de 31 martie.

Crina Dumitriu
10/11/2021Become a Patron!

Comentarii