Iluminat stradal pe ore și învățământ online. Acțiunile prevăzute de planul de diminuare a impactului crizei energetice

Ilie Gulca
03/08/2022
Foto: industry.segodnya.ua

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a anunțat un plan de acțiuni pentru prevenirea și diminuarea crizei energetice în cazul în care Gazprom va limita livrările de gaze pentru Republica Moldova cu 35%, 50% sau chiar 100%.

Acțiunile principale au fost prezentate într-un proiect de hotărâre publicat pentru consultări publice de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Planul cuprinde urmăroale măsuri:

● monitorizarea și asigurarea zilnică a consumului rațional de resurse energetice în cadrul clădirilor publice și comerciale, inclusiv de către persoana responsabilă desemnată pentru fiecare clădire;

● campanii de informare a cetățenilor privind modalitățile de reducere a consumului;

● reducerea temperaturii agentului termic livrat în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică cu 10%;

● sistarea iluminatului stradal pe timp de noapte, după ora 23:00;

● organizarea procesului de învățământ la distanță/on-line - zece zile pe lună;

● trecerea centralelor electrice cu termoficare (CET) a fabricilor de zahăr la combustibil alternativ, ICS Moldova-Zahar SRL și IM Südzucker Moldova SA;

● reconectarea cazanelor pe biomasă în cadrul instituțiilor publice;

● trecerea Termoelectrica (CET sursa 1) la combustibil alternativ (păcură);

● creșterea cererii de lemne de foc cu aproximativ 50%, în urma creșterii prețului gazelor naturale;

● creșterea cererii de cărbune cu aproximativ 50%, în urma creșterii prețului gazelor naturale;

● utilizarea stocurilor strategice de gaze naturale disponibile;

● utilizarea stocurilor de gaze naturale din rețelele de transport naționale;

● asigurarea valorii maxime a limitei contului operațional de echilibrare în punctele de interconectare;

● deconectarea consumatorilor întreruptibili conform Hotărârii Guvernului 207/2019;

● accesarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și BERD ratificat, în vederea realizării proiectului ”Securitatea Furnizării Gazelor Naturale”.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale spune că în cazul în care vor fi aplicate toate măsurile de reducere și atenuare a impactului limitării gazelor, este posibil de a economisi și/sau substitui circa 500 milioane de metri cubi de gaze pe parcursul sezonului de încălzire 2022-2023.

Asta fără a considera măsurile de deconectare a tuturor consumatorilor întreruptibili (cu excepția SA Termoelectrica) și achiziția de gaze naturale din surse alternative.

În cazul limitării furnizării gazelor naturale cu 35% sau 50% în perioada octombrie 2022 – martie 2023, nu va fi necesar deconectarea consumatorilor întreruptibili, în condițiile în care vor fi realizate/îndeplinite celelalte măsuri preventive și de atenuare a impactului limitării gazelor naturale.

Ilie Gulca
03/08/2022Follow us on Telegram

Comentarii